استاندار فارس در جلسه هیئت امنا دانشگاه شیراز:

ضرورت افزایش بودجه دانشگاه شیراز با سازوکارهای مناسب

جلسه هیات امنا دانشگاه شیراز با حضور دکتر وحیدی وزیر کشور، دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر ایمانیه استاندار فارس و اعضای هیئت امنای این دانشگاه در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.

ضرورت افزایش بودجه دانشگاه شیراز با سازوکارهای مناسب
ضرورت افزایش بودجه دانشگاه شیراز با سازوکارهای مناسب

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، جلسه هیات امنا دانشگاه شیراز با حضور وزیر کشور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار فارس، رئیس دانشگاه شیراز و اعضای هیئت امنا شامگاه پنج شنبه، به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون ظرفیت‌ها و نیازمندی های دانشگاه شیراز در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت بالای دانشگاه شیراز و حضور ۱۷ هزار دانشجو، هیئت علمی و اساتید بسیار توانمند در این مجموعه ، گفت: دانشگاه شیراز، اساتید و دانشجویان این دانشگاه، سرمایه و گنج ارزشمند نظام جمهوری اسلامی هستند لذا لازم است مورد صیانت قرار گیرد؛ دولت تلاش دارد تا در حد مقدورات مشکلات این دانشگاه را مرتفع سازد.

دکتر ایمانیه ،نیازمندی این دانشگاه را در حوزه های مختلف دانست وگفت: اگر چه دولت در اعتبارات مختلف کمک هایی به دانشگاه شیراز انجام داده اما باید با سازوکارهای جدید، این حمایت ها افزایش باید. مولد سازی یکی از راه‌های مهم و موثر است که می تواند تزریق مناسب بودجه برای حل مشکلات دانشگاه را در پی داشته باشد.

استاندار فارس افزایش بهره‌وری در دانشگاه را دیگر ضرورت دانشگاه شیراز و سایر دستگاه‌ها دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب همواره تاکید بر افزایش بهره وری و اشتغال مناسب از منبع و ظرفیت های موجود دستگاه ها داشتند و این یک تکلیف اساسی است که لازم است برای بخش های مختلف دانشگاه در حوزه های مختلف در نظر گرفته شود و طرح های دقیق علمی و کاربردی تهیه شود.