معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس خبرداد:

صدور احکام رتبه بندی بیش از ۹۵درصد فرهنگیان فارس

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس گفت: تا روز جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ احکام رتبه های یک تا پنج بیش از ۹۵درصد از فرهنگیان فارس صادر شد.

صدور احکام رتبه بندی بیش از ۹۵درصد فرهنگیان فارس
صدور احکام رتبه بندی بیش از ۹۵درصد فرهنگیان فارس

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، مجید زارعی با اعلام این خبر افزود: در استان فارس ۵۸هزار فرهنگی مشمول طرح رتبه بندی معلمان می شوند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس گفت: تاروز جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ احکام رتبه های یک تا پنج بیش از ۵۵ هزار و سیصد تن از فرهنگیان استان فارس صادر شده است.

زارعی گفت: فرهنگیان استان فارس می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی: my.medu.ir وضعیت احکام و رتبه خود را مشاهده و چنانچه اعتراض داشته باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور احکام میتوانند به رتبه صادره خود اعتراض کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس گفت: پس از بارگذاری مدارک توسط فرهنگیان در سامانه مربوطه و ارزیابی ارزیابان حرفه ای، چنانچه در اثر اعتراض همکار فرهنگی، رتبه وی تغییر کند احکام جدید صادر و حقوق وی با این احکام تغییر خواهد کرد.

زارعی گفت: تمام تلاش مجموعه وزارت و ادارات کل اموزش و پرورش بر این است که حقوق اسفندماه فرهنگیان براساس احکام جدید رتبه بندی واریز شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس گفت: بیش از یکصد تن از کارکنان امور اداری و فناوری ادارات اموزش و پرورش سراسر استان به مدت دو هفته به صورت شبانه روزی و حتی ایام تعطیل در حال بررسی و صدور احکام جدید فرهنگیان استان هستند و امیدواریم احکام مابقی نیز حداکثر تا چند روز دیگر صادر شود.

زارعی گفت: ۱۱۷ نفر ارزیاب حرفه ای استان فارسی نیز در فرآیند رتبه بندی مشغول فعالیت هستند.