شرکت برق منطقه ای فارس و رتبه شایسته تقدیر ویژه در ارزیابی عملکرد برپایی نماز

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس با اعطای لوح سپاس از یداله حقیقی، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس به پاس اخذ رتبه شایسته تقدیر ویژه در ارزیابی عملکرد برپایی نماز در این دستگاه تقدیر کرد.

شرکت برق منطقه ای فارس و رتبه شایسته تقدیر ویژه در ارزیابی عملکرد برپایی نماز
شرکت برق منطقه ای فارس و رتبه شایسته تقدیر ویژه در ارزیابی عملکرد برپایی نماز

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، در لوح سپاس استاندار فارس خطاب به یداله حقیقی آمده است ، اکنون که با عنایت خداوند متعال و الهام از رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری توانسته اید رایحه عطرآگین نماز را به مشام جان ها رسانده و در امر ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز به جهت عملکرد سال 1400 رتبه شایسته تقدیر ویژه را کسب نموده اید از تلاش‌های جنابعالی و همه دست اندرکاران امر نماز در آن دستگاه تقدیر و تشکر می نمایم.

لازم به ذکر است بر اساس آن که در آیات و روایت بسیار زیادی به اهمیت برپایی نماز اول وقت و به‌ویژه نماز جماعت تاکید شده است و همواره نیز این موضوع مورد توجه بوده است که کار نباید مانعی برای تاخیر در برپایی نماز باشد شرکت برق منطقه ای فارس برپایی نماز را به عنوان یک شاخص قابل توجه و یک اولویت دنبال می کند.

آیات بسیاری در وصف نماز جماعت و نماز اول وقت آمده است؛ غير از آثار فردی و اجتماعی نماز جماعت، پاداش‏‌های عظيمی برای آن بيان شده است. از رسول خدا(ص)نقل شده که "من سمع النداء فلم يجبه من غيرعلة فلا صلاة له‏" نماز کسی که صدای اذان را بشنود و بی‌دليل در نماز جماعت ‏مسلمانان شرکت نکند، ارزشی ندارد.