شاهکار گزارش فوتبال با جواد خیابانی!

استاد جواد خیابانی مثل همیشه بازی تیم ملی کشورمان با کره جنوبی را به شکل ویژه‌ای گزارش کرد.

شاهکار گزارش فوتبال با جواد خیابانی!
گزارش خبر- جواد خیابانی

به گزارش خبرنگاران ورزش گزارش خبر، جای خالی عادل فردوسی پور در تلویزیون همیشه احساس می شود اما در بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران این جای خالی بیشتر احساس می‌شود. اگر جای او فرصت به جوان‌ها داده می شد، کمی جای امیدواری داشت گزارش بازی فوتبال ایران و کره با استاد جواد خیابانی مثل همیشه به طور ویژه انجام شد:

 کار با او به جای کار با توپ!

 کار خوب تیمی برای تیم کره! (کار خوب تیمی کره)

 هیچ وقت اضافه‌ای نمی گیره فقط ۶ ثانیه!

 رکورد اسکوچیچ داره پاره می‌شه! 

سردار به توپ نمی رسه ولی به توپ می‌رسه!

 «می‌افتد و می‌ایستد و به زندگی ادامه می دهد» 

استاد خیابانی بسیار اهل پیش بینی است و روی بعضی جمله‌ها تاکید ویژه ای دارد.

در مهم‌ترین صحنه بازی وقتی سردار تا آخرین لحظه توپ را دنبال می کرد استاد معتقد بود او به توپ نمی‌رسد ولی سردار رسید و یک گل ساخت. 

شاید جمله «می‌افتد و می‌ایستد و به زندگی ادامه می دهد» در فضای غیر فوتبال برای کتاب‌های روانشناسی کاربرد داشته باشد اما استاد خیابانی برای فوتبال هم استفاده می‌کند.