سهامدار این شرکت ها برای دریافت سود سهام خود اقدام کنند

زمانبندی پرداخت سود ۹ شرکت بورسی در کدال اعلام شد.

سهامدار این شرکت ها برای دریافت سود سهام خود اقدام کنند
سهامدار این شرکت ها برای دریافت سود سهام خود اقدام کنند

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر،  زمانبندی پرداخت سود ۹ شرکت بورسی در کدال اعلام شد.

شرکت های "ثامید"، "توسن"، "بهپاک"، "شگل"، "شیران"، "وامیر"، "واتی"، "ولشرق" و "چکاپا" تاریخ پرداخت سود خود را اعلام کردند.

گفتنی است، سهامداران برای دریافت سود لازم است از سامانه سجام کد سجامی دریافت کنند.

زمان پرداخت سود ۹ شرکت بورسی اعلام شد

منبع:بورس نیوز