سرپرست وزارت صمت نیامده مدیرکل استان مازندران را تغییر داد

طی حکمی از سوی سرپرست وزارت صمت نادعلی کهن‌سال به عنوان مدیرکل صنعت معدن و تجارت مازندران منصوب شد.

سرپرست وزارت صمت نیامده مدیرکل استان مازندران را تغییر داد
سرپرست وزارت صمت نیامده مدیرکل استان مازندران را تغییر داد

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر،  از مازندران سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی نادعلی کهنسال را به سمت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران منصوب کرد.

کهنسال پیش از این مسوولیت، به عنوان مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بوده است.

مدیرکلی مجتمع دخانیات مازندران، مدیرکلی مجتمع دخانیات گلستان مدیرکلی بازرگانی استان گلستان و مدیر صادرات شرکت دخانیات کشور از دیگر سوابق وی می توان اشاره کرد.