رونمایی عطاءالله مهاجرانی از کاندیدای مورد حمایتش

سید عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات در توییتی نوشت:

رونمایی عطاءالله مهاجرانی از کاندیدای مورد حمایتش
گزارش خبر/رونمایی کاندیدا

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، تحلیلم را دباره رهیافت و رویکرد جدید در نظام جمهوری اسلامی به اشاره در همین صفحه نوشتم. به نقد این گرایش و مبانی آن خواهم پراخت، اما:در انتخابات شرکت می کنم.

به دکتر همتی رای میدهم.امیدوارم شاهد ۲ خرداد دیگری باشیم و صدای ما که در سخنان و مواضع همتی ظهور دارد، شنیده شود.»