رشد 52 درصدی بودجه فدراسیون های ورزشی در سال 1400

با هدف حضور مقتدرانه در بازی های المپیک و پارالمپیک 2021 توکیو،بودجه فدراسیون های ورزشی رشد 52 درصدی درسال 1400 خواهد داشت.

رشد 52 درصدی بودجه فدراسیون های ورزشی در سال 1400
گزارش خبر - فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگاران ورزش گزارش خبر، وزیر ورزش و جوانان از تامین و پرداخت بودجه دو ماه اول سال 1400 فدراسیون های ورزشی، به منظور کمک به برگزاری اردوهای آماده سازی تیم های ملی و ورزشکاران رشته های مختلف در مسابقات کسب سهمیه و حضور مقتدرانه در مسابقات المپیک و پارالمپیک 2021 توکیو خبر داد .

 مسعود سلطانی فر اظهار داشت :به منظور کمک به برگزاری اردوهای آماده سازی تیم های ملی و ورزشکاران رشته های مختلف در مسابقات کسب سهمیه و حضور مقتدرانه در مسابقات المپیک و پارالمپیک 2012 توکیو، بودجه دو ماه اول سال 1400 فدراسیون های ورزشی ، یکجا تامین و پرداخت می شود.