رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش فارس در دیدار صمیمی با جمعی از مدیران رسانه و مسئولین روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان فارس خبر داد:

راه اندازی شبکه اطلاع رسانی یکپارچه در آموزش و پرورش

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: شبکه سازی یکپارچه در حوزه اطلاع‌رسانی در آموزش و پرورش در حال راه اندازی است لذا سایر دستگاه‌ها با پیوستن به این شبکه می توانند در امر جریان سازی رسانه ای مشارکت داشته باشند.

راه اندازی شبکه اطلاع رسانی یکپارچه در آموزش و پرورش
راه اندازی شبکه اطلاع رسانی یکپارچه در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، مصطفی بابایی در دیدار صمیمی با جمعی از مدیران رسانه و مسئولین روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان فارس، با تبریک میلاد با سعادت حضرت امام باقر علیه السلام و حلول ماه مبارک رجب، اظهار کرد: همانطور که در برنامه ششم توسعه آمده، ارتقای آموزش و پرورش امری ملی قلمداد شده است و دلیلش پیوستگی حوزه فعالیت ها و برنامه های سایر دستگاهها با آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به آمار و ارقام جمعیتی آموزش و پرورش تصریح کرد: ارکان تعلیم و تربیت عبارتند از حاکمیت، خانواده ها،رسانه ها و دستگاه‌های غیردولتی، لذا دانش آموز حدود ۴ تا ۶ ساعت در اختیار آموزش و پرورش است اما همین فرد ساعت ها در منزل در رسانه ها و فضای مجازی سیر می‌کند بنابراین اهمیت و نقش رسانه در تعلیم و تربیت پی می بریم.

بابایی خاطرنشان کرد: ظرفیت عظیمی در اختیار آموزش و پرورش است که می‌توانیم با کمک رسانه‌ها در مسیر اهداف تعلیم و تربیت و توسعه جامعه گام برداریم.

وی ادامه داد: اگر از ظرفیت های موجود خود در آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها در حوزه رسانه و اطلاع رسانی استفاده کنیم می توانیم با هم افزایی بر جریان‌های معاند و سیاه نما فائق آییم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: هر نوع فرهنگ سازی در سطح جامعه با استفاده از ظرفیت‌ های موجود در آموزش و پرورش میسر خواهد بود لذا با شبکه سازی و جریان‌سازی می توانیم موضوعات مختلف را در جامعه نهادینه کنیم.

وی ادامه داد: شبکه سازی یکپارچه در حوزه اطلاع‌رسانی در آموزش و پرورش در حال راه اندازی است لذا سایر دستگاه‌ها با پیوستن به این شبکه می توانند در امر جریان سازی رسانه ای مشارکت داشته باشند.

بابایی خاطرنشان کرد: امروزه بزرگترین شبکه اطلاع رسانی در آموزش و پرورش وجود دارد و با راه اندازی شبکه یکپارچه اطلاع رسانی در این وزارتخانه آموزش و پرورش به ابر شبکه اطلاع رسانی تبدیل خواهد شد به طوری که رسانه معاندی توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت.

وی افزود: خبرها در سایت آموزش و پرورش باید به صورت جامع و کامل بارگذار شود تا هر یک از خبرگزاری ها بتواند برداشت خود را از آن خبر داشته باشد.