وزیر دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی حکم گرفت

طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور، مهدی غضنفری به سمت عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد.

وزیر دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی حکم گرفت
گزارش خبر- مهدی غضنفری

به گزارش خبرنگاران اقتئصاد گزارش خبر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی، مهدی غضنفری را به سمت عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

مهدی غضنفری، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، در دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت و در دولت نهم رئیس سازمان توسعه تجارت بود.

 غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی شد