در مورد اکچوئرها و روش کاری پر ریسکشان!

اکچوئری یک سری علم محاسباتی است که در بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای و اعتباری کاربرد دارد، بنابراین علم اکچوئری مرجع اساسی برای فعالیت‌های مالی محسوب می‌شود.

در مورد اکچوئرها و روش کاری پر ریسکشان!
گزارش خبر- علم اکچوئری

به گزارش خبرنگاران علم و فناوری گزارش خبر، در دنیای امروز اکثر نهادهای مالی خصوصاً شرکت‌های بیمه به دنبال راهی برای کنترل ریسک‌های خود از طریق پیش‌بینی فراوانی و شدت مورد انتظار در صورت وقوع ریسک‌ها هستند. از جمله علومی که به انجام این محاسبات می‌پردازد، دانش اکچوئری (ACTUARIAL) است که با استفاده از آمار و ریاضیات احتمال وقوع پدیده‌ها را محاسبه می کند.

اکچوئری یک سری علم محاسباتی است که در بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای و اعتباری کاربرد دارد، بنابراین علم اکچوئری مرجع اساسی برای فعالیت‌های مالی محسوب می‌شود. همچنین علم اکچوئری به معنای اصل مدیریت ریسک نیز به کار می‌رود و با محاسبه ریسک اجرای پروژه، موفقیت انجام پروژه را تضمین می کند، معنای لغوی اکچوئری در بیمه به معنای محاسبات فنی بیمه‌ها است.

بنابراین اکچوئرها افرادی هستند که براساس تخصص‌هایی که در زمینه صنعت خاصی دارند، توانایی انجام محاسبات و برآوردهای مالی مربوط به آن صنعت را دارند و به بررسی تعادل بین درآمد و هزینه در سال‌های آتی می‌پردازند.
به بیان دیگر اکچوئرها با استفاده از مفروضاتی عدم اطمینان‌های با اهمیت راجع به آینده را حل می‌ کنند.

اکچوئرها ریسک‌هایی که حذف شدنی یا تا حد مناسبی کاهش‌پذیر نیستند را شناسایی و راهکار تامین مالی آن را ارائه می‌کنند. تامین مالی ریسک یعنی مجموع تدابیری که از طرق مختلف منابع لازم را برای بازسازی خسارات احتمالی با انجام کمترین هزینه فراهم می‌کند که به دو طریق تامین وجوه برای خسارت‌های معین یا همان نگهداری ریسک و خرید پوشش بیمه‌ای یا همان انتقال ریسک انجام می گیرد.

برخورد آگاهانه در تصمیم‌گیری مربوط به انجام ریسک یا انتقال ریسک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که اگر در شناسایی ریسک دقت کافی نشود احتمال دارد که تداوم فعالیت شرکت به خطر بیفتد.

اما انتقال ریسک به این مفهوم است که به طور مثال یک شرکت برای توزیع کالاهای خود به مشتریان از یک پیمانکار استفاده کند که باعث واگذار شدن ریسک خطرات ناشی از حمل‌ونقل کالا می شود.

اکچوئرها به این موضوع می‌پردازند که ریسک‌ها در چه مواقعی نگهداری یا انتقال داده شود. هنگامی که ریسک‌ها انتقال داده می‌شود پیش‌بینی برنامه‌ریزی ساده و روشن است، ولی هنگامی که ریسک‌ها نگهداری می‌شوند پیش‌بینی برنامه‌ریزی برای تامین مالی مورد نیاز به سادگی امکان‌پذیر نیست.

حال به بیان کاربردهای اکچوئری و بیان یک مثال خاص می‌پردازیم: روش‌های اکچوئری ریسک‌ها توسط بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و اعتبار دهندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد که اکثر مجامع حرفه‌ای دنیا استفاده از روش‌های اکچوئری را به منظور برآورد هزینه بازنشستگی توصیه می‌کنند که به گفته برخی، علم اکچوئری با شناسایی ریسک‌ها به طرح‌های بیمه‌ای اعتبار می‌دهد.

در واقع صنعت بیمه بدون وجود اکچوئری‌ها نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. صنعت بیمه جایی است که بیشتر اکچوئری‌ها در آن مشغول بکارند و آنها هزینه پذیرش ریسک را محاسبه می‌کنند. به عنوان مثال، حق‌بیمه درمان یا بیمه عمر چقدر باشد؟ یا اینکه شرکت بیمه در خسارت مربوط به وقوع طوفان بعدی چقدر باید بپردازد؟

اکچوئری‌ها برای تصمیمگیری‌های استراتژیک شرکت، ارزیابی مالی ریسک انجام می دهند. ازآنجاییکه به قضاوت اکچوئری‌ها اعتماد زیادی وجود دارد، مسیر شغل آنها اغلب به جایگاه‌های اجرایی و مدیریتی رده بالا می انجامد.