دختران بدمینتون باز فارس بر سکوی سوم رقابت های رنکینگ کشور

مریم سلطانی و مریم اسماعیلی تبار دختران بدمینتون باز فارس مقام سوم مسابقات رنکینگ جوانان دختران کشور را از آن خود کردند.

دختران بدمینتون باز فارس بر سکوی سوم رقابت های رنکینگ کشور
دختران بدمینتون باز فارس بر سکوی سوم رقابت های رنکینگ کشور

به گزارش خبرنگاران گروه ورزش گزارش خبر، رقابت های بدمینتون رنکینگ جوانان دختران کشور که به میزبانی مشهد مقدس از ۱۴ لغایت ۱۷ تیرماه برگزار شد جمعه ۱۷ تیرماه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در بخش دونفره زیر ۱۹ سال تیم مریم سلطانی و مریم اسماعیلی تبار دختران بدمینتون باز فارس بر سکوی سوم این رقابت ها ایستادند.

نمایندگان سمنان و تهران مقام های اول و دوم این رده را از آن خود کردند.

این رقابت ها با حضور ۱۳۶ شرکت کننده از ۲۵ استان کشور برگزار شد.