مولوی عبدالحمید در جمع اعضا ستادمردمي همياران كار وكرامت متخصصين وفرهيختگان

حمایت از آیت الله رئیسی چرخش قهرمانانه اهل سنت

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به چرخش قهرمانانه اهل سنت در انتخاب فرد اصلح و در حضور سران قبايل وطوایف اهل سنت  مولوي ، حافظ اسماعيل  در خصوص حمایت کامل اهل سنت از دولت قوی و آیت الله ابراهیم رئیسی تاکید نمودند.

به گزارش خبرنگاران جامعه  گزارش خبر، ستاد مردمي همياران كار وكرامت متخصصين وفرهيختگان امروز در مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶  در ساعت ١٥با حضور سردار حسين افشار ،  حجت السلام سيد رضي علم الهدي (رايزن اسبق فرهنگي  الجزاير) و بهمراه تیم همراه در دیدار  در منزل  مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با حضور سران قبايل وطوایف اهل سنت  مولوي ، حافظ اسماعيل و  در خصوص حمایت کامل اهل سنت از دولت قوی و آیت الله ابراهیم رئیسی برگزار نمودند.

در این دیدار،  مولوی عبدالحمید ضمن اعلام حمایت قاطع از  آیت ابراهیم رئیسی و ابراز امیدواری از استقبال مردم به خصوص اهل سنت در انتخابات خاطرنشان کرد :  با مشارکت حداکثری و حضور پررنگ مردم به خصوص اهل سنت  در روز جمعه ۲۸ خرداد ماه به پای صندوق رای مشت محکمی را بر دهان مستکبرین و دشمنان اسلام خواهد بود.

عبدالحمید با بیان اهمیت مشارکت حداکثری مردم و انتخاب حجت السلام سید ابراهیم رئیسی بعنوان فرد اصلح، فرآیند زمینه رفع مشکلات اقلیت های مذهبی در ایران فراهم خواهد شد.