دهقان پور تاکید کرد:

حمایت از کشت کلزا در فارس با اعمال سیاست‌های تشویقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه برخی از محدودیت های کشت کلزا را باید به ناچار پذیرفت، گفت: به منظور توسعه کشت این محصول در سال جاری اتخاذ سیاست های تشویقی در دستور کار جهاد کشاورزی فارس است.

حمایت از کشت کلزا در فارس با اعمال سیاست‌های تشویقی
حمایت از کشت کلزا در فارس با اعمال سیاست‌های تشویقی

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، مجتبی دهقان پور در نشست بررسی روند کشت دانه روغنی کلزا در این استان که با حضور غلامحسین خدرایی معاون مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده بود، تصریح کرد: تخصیص نهاده های مورد نیاز از جمله برخی از کودها و سموم شیمیایی، بخشی از سیاست های تشویقی مد نظر است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید تلاش کرد عملکرد مزارع کلزا در واحد سطح افزایش یابد تا این کشت دارای مزیت نسبی اقتصادی شود، اظهار کرد: این موضوع یکی از رسالت های ذاتی ما است. بخشی از این رسالت با بهبود مسائل فنی کشت در مزارع و انتقال دانش حاصل می شود.

به گفته وی؛ بخش کشاورزی یک بنگاه اقتصادی بوده که بیش از 98 درصد آن بخش خصوصی است. کشاورزان آگاه هستند و مسائل اقتصادی کشت را دنبال می کنند.

او با بیان اینکه تا کنون قرارداد کشت 3500 هکتار دانه روغنی کلزا در استان فارس منعقد شده است، ابراز کرد: با اجرای برنامه های اغنا سازی و ترویجی می بایست کشاورزان را با مزایای کشت کلزا آشنا و آنان را به کاشت این محصول راهبردی راغب کرد.

دهقان پور با اشاره به اینکه در نیمه ی جنوبی استان فارس و شهرستان های گرمسیری هنوز فرصت برای کشت کلزا باقی هست، تاکید کرد: در حال حاضر فاقد قوانین لازم برای تکلیف کشاورز به اجرای تناوب زراعی هستیم. تشریح اینکه کشت گندم در تناوب با کلزا با افزایش محصول روبرو است و علف های هرز باریک برگ مزارع گندم در تناوب با کلزا کنترل می شود، می تواند در تشویق کشاورزان مثمر باشد.

وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در حال حاضر از قیمت جهانی این دانه ی روغنی بالاتر است، افزود: این اختلاف قیمت حدود 7 هزار تومانی باعث شد تا شرکت های روغن کشی نسبت به کشت قراردادی این محصول راغب نباشند.