رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح کرد:

حمایت‌های ویژه از شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه محصولات سلامت محور

نشست ستاد دانشگاهی ارتقای تولید دانش بنیان در حوزه سلامت با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز برگزار شد.

حمایت‌های ویژه از شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه محصولات سلامت محور
حمایت‌های ویژه از شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه محصولات سلامت محور

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، رئیس دانشگاه در نشست ستاد دانشگاهی ارتقای تولید دانش بنیان در حوزه سلامت، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از علم و ظرفیت شرکت های دانش بنیان‌ در فرایند تولید کشور گفت: یکی از راهکارهای مهم در رسیدن به خودکفایی، حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان است.

دکتر «سید وحید حسینی» تاکید کرد: حمایت ویژه مجموعه دانشگاه از شرکت های دانش بنیان، آنها را برای توسعه محصولات سلامت محور برای خودکفایی استان ترغیب می کند.

او ادامه داد: ضرورت دارد برای تسریع در رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه ملی و تولیدات داخلی، فعالیت های شرکت های دانش بنیان ارزیابی و برای ارتقا و تقویت آن هم اندیشی شود.

مسئول ارشد حوزه سلامت فارس اقدامات شرکت های دانش بنیان را بسیار ارزشمند دانست و افزود: دانشگاه های معتبر دنیا، خودکفا هستند که این امر باعث رشد آنها در زمینه های مختلف مانند علم، پژوهش و آموزش شده است، بنابراین خودکفایی، اشتغال زایی، پیشرفت و توسعه، نیازمند تولیدات داخلی، نوآوری و صادرات است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به لزوم ورود شرکت های دانش بنیان به تولید تجهیزات نوین، بر فعالیت آنان در حوزه هوش مصنوعی تاکید کرد.

دکتر سید وحید حسینی، همچنین در این نشست با اشاره به برخی از بندهای قانون جهش تولید و دانش بنیان، چالش های شرکت های دانش بنیان را بررسی کرد.

همچنین معاونان و مدیران ارشد دانشگاه در این نشست به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون ارتقای فعالیت ها و حمایت از شرکت های دانش بنیان و اشتغال آفرینی پرداختند.

دهمین نشست ستاد دانشگاهی ارتقای تولید دانش بنیان در حوزه سلامت، صبح روز پنجشنبه، ششم مرداد ۱۴۰۱، در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز و با حضور رئیس دانشگاه، معاونان و مدیران ارشد دانشگاه برگزار شد.