حضرت آیت الله هاشمی علیا، از مرکز حمایت از بیماران پروانه‌ای بازدید کرد

حضرت آیت الله هاشمی علیا، از مرکز حمایت از بیماران پروانه‌ای بازدید کرد
گزارش خبر - بازدید از بیماران پروانه ای

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، روز جمعه، 31 اردیبهشت، حضرت آیت الله هاشمی علیا، موسس و تولیت حوزه علمیه قائم چیذر تهران، به همراه تعدادی از طلاب این حوزه از « خانه ای بی » تنها مرکز حمایت از بیماران پروانه ای کشور، بازدید نمودند.