جایگاه پروژه آهن اسفنجی اقلید در بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ ایران

دکتر سعدمحمدی در نشست هم‌اندیشی تسریع اجرا و پیشبرد اهداف پروژه، با اشاره به اینکه آهن اسفنجی اقلید یکی از هفت طرح شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به‌عنوان عضوی از گروه پیشرانان پیشرفت ایران است، گفت: باید تمام اعضای تیم‌های کارفرما، پیمانکار و مشاور، اهتمام ویژه‌ای به این پروژه داشته باشند.

جایگاه پروژه  آهن اسفنجی اقلید در بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ ایران
جایگاه پروژه آهن اسفنجی اقلید در بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ ایران

به  گزارش خبر دبیرخانه گروه پیشرانان پیشرفت ایران، دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در نشست هم‌اندیشی تسریع اجرا و  پیشبرد اهداف پروژه آهن اسفنجی شرکت فولاد اقلید پارس که با حضور رضا شریفی، بابک اشجع، قائمی راد، بلورانی و هیئت همراه به اهمیت این پروژه تأکید کرد و گفت: پروژه آهن اسفنجی اقلید، جز هفت طرح شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به‌عنوان یکی از اعضای گروه پیشرانان پیشرفت ایران، اهمیت ویژه‌ای برای شرکت دارد.

کارفرما و پیمانکار پروژه بعد از پیشنهاد مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات مبنی بر اظهار مشکلات و موانع پیش رو برای رفع و تسریع پیشبرد اهداف پروژه، از مشکلات و خواسته‌های خود گفتند.

سعدمحمدی با ابراز خرسندی از ورود پروژه به مرحله جدید خود، از مدیران حاضر خواست تا از همین ابتدا کار، اقدامات مهم و تأثیرگذار از بنیان و اساس، درست پایه‌گذاری شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن به رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشوری و حمایت از کالای ایرانی» تأکید کرد و گفت: همه ما مکلف هستیم قانون را رعایت کنیم.