تکذیب دختر سردار سلیمانی از مسئولیت در ستاد یکی از کاندیداها

زینب سلیمانی اعلام کرد: مسئولیت من در ستاد آقای رئیسی کذب محض است.

تکذیب دختر سردار سلیمانی از مسئولیت در ستاد یکی از کاندیداها
گزارش خبر- زینب سلیمانی

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، در پی انتشار مطلبی مبنی بر مسئولیت دختر شهید سردار سلیمانی در ستاد انتخاباتی آقای رئیسی، زینب سلیمانی اعلام کرد: مسئولیت من در ستاد آقای رئیسی کذب محض است و همانطور که قبلاً گفته‌ام خانواده سردار سلیمانی در انتخابات از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد.

وی افزود: از طرفداران کاندیداهای محترم تقاضا داریم از نام سردار شهید و خانواده ایشان سوءاستفاده نکرده و تقوا را رعایت نمایند.