توافق اخیر با آژانس در حقیقت تمدید توافق قبلی است، نه توافق جدید!

کیهان نوشت:از بندهای مصوبه مجلس ، بند مربوط به «توقف فعالیت دوربین‌ها»طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اجرا نشده.

توافق اخیر با آژانس در حقیقت تمدید توافق قبلی است، نه توافق جدید!
گزارش خبر- توافق ایران و آژانس

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، اسفندماه سال گذشته به خواست آژانس و نظر دولت و تایید شورای عالی امنیت ملی(از باب حسن‌نیت) توافق شد که صرفا «توقف تصویربرداری» استثنا شود وگرنه حتی انتقال آنلاین تصاویر به آژانس هم شش ماه است متوقف شده است.