تغییر مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با امضای خجسته مهر

با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، عباس غریبی به‌عنوان مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران منصوب شد.

تغییر مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با امضای خجسته مهر
تغییر مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با امضای خجسته مهر
به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر به نقل از گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران، متن حکم محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خطاب به عباس غریبی، به این شرح است:
جناب آقای عباس غریبی 

 با سلام  

با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران منصوب می شوید.

امید است با اتکا به خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن مجموعه، در انجام ماموریت های محوله موفق باشید.