تعیین پیشران‌ها و اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور توسط محققان جهاددانشگاهی

طرح پژوهشی تعیین پیشران‌ها و اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور باهدف کمک به افزایش تولید و سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور توسط گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در حال اجرا است.

تعیین پیشران‌ها و اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور توسط محققان جهاددانشگاهی
گزاش خبر/توسعه اقتصادي

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوري گزارش خبر، به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی؛ سید محمد موسی مطلبی مجری طرح و عضو هیأت علمی پژوهشگاه با اشاره به اینکه این طرح باهدف شناسایی پیشران‌های توسعه اقتصادی در پژوهشگاه شروع‌شده است گفت: با توجه به منابع مالی و زمانی محدود کشور، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری‌ها به‌ویژه سیاست‌گذاری‌های حمایتی و انگیزشی در قالب حمایت مالی و مقرراتی از بخش‌ها و مناطق مختلف کشور و نیز جهت‌گیری‌ها و اقدامات، اهمیت زیادی در توسعه و رشد اقتصادی مبتنی بر تولید دارد که در این زمینه تعیین اولویت و شناسایی پیشران‌ها که خود اثرگذارترین عوامل توسعه است و به‌مثابه عوامل پیش‌رونده توسعه و نیز پیش برنده سایر عوامل توسعه است از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: تاکنون در کشور با عدم تعیین پیشران‌ها بخش زیادی از منابع موردنیاز توسعه از بین رفته و دستاورد ناچیزی را برای کشور به ارمغان آورده است. این در حالی است که بسیاری از کشورها با تعیین پیشران‌ها موفقیت‌های بزرگی را برای کشورهای خود رقم‌زده‌اند. 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با ذکر مثالی گفت:  ویتنام بعد از چین در دو دهه اخیر گام‌های بلندی برداشته که 13 صنعت را به‌عنوان محرک رشد انتخاب کرده است. چین با انتخاب مناطق پیشران صادرات و خوشه‌های صنعتی اثرگذاری زیادی بر توسعه خود داشته است. حتی کشورهایی مانند کنیا و اتیوپی با تمرکز بر تولید گل اکنون به شیرهای افریقا بدل شده‌اند و سهم قابل‌توجهی از بازار گل در اروپا را به دست آورده‌اند. آن‌ها با این کار هم به ایجاد اشتغال پرداخته و هم به رشد اقتصادی قابل‌توجهی نایل شده‌اند.

مطلبی افزود:بر این اساس شناسایی بخش‌های اقتصادی پیشران و مناطق پیشران، تحولات پیشران ساختاری، نهادی، سیاسی، اجتماعی زیست‌محیطی و همچنین اقدامات پیشران، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با اثربخشی حمایت‌های مالی، پشتیبانی مقرراتی، سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای، و اقدامات عملی اهداف توسعه را با سرعت بیشتری محقق سازند. شناسایی پیشران‌ها با روش‌های مختلفی قابل‌پیگیری است. این پروژه با ترکیبی از روش‌های اسنادی، تحلیلی (تحلیل محتوی)، دلفی(هم‌اندیشی نخبگان) و بررسی روندهای ارزش‌افزوده، ارزآوری و اشتغال (بخش‌های اقتصادی و استان‌های مختلف) این مهم را پیگیری می‌کند.

وی در پایان افزود: هدف این پژوهش کمک به سیاست‌گذاران و مدیران ارشد نظام برای تمرکز بر پیشران‌ها و مدیریت توسعه اقتصادی کشور است تا امکان جهش تولید فراهم شود و به فرایند توسعه اقتصادی سرعت داده شود.