ترسیم روند سرمایه گذاری ها در شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات

مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات گفت: قیمت‌های دستوری، کاهش پیچیدگی قوانین و مقررات برای تسهیل سرمایه گذاری ها، باعث می‌شود که رونق به بازار سرمایه منتقل شود.

ترسیم روند سرمایه گذاری ها در شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
ترسیم روند سرمایه گذاری ها در شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، مرتضی علی اکبری، مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات اظهار کرد: استراتژی شرکت ابتدا روی زنجیره فولاد بود. ما روی این امر تمرکز کردیم و مدام این مساله رصد می‌شود. اگر نیاز باشد که بیش از این روی این زنجیره سرمایه گذاری کنیم حتما این کار را انجام خواهیم داد. اما استراتژی شرکت آهسته و پیوسته به سمتی می‌رود که روی عناصر نادر خاکی بیشتر سرمایه گذاری کنیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. امیدواریم وزن قابل ملاحظه‌ای از سرمایه گذاری‌های شرکت تجلی در مواد نادر خاکی باشد. در این مورد معادن متعددی را شناسایی و مالکیت آن‌ها را کسب کردیم و از این مواد می‌توان در جای جای کشور استفاده کرد.

وی درخصوص سودآوری شرکت تجلی افزود: شرکت‌های پروژه محور، دارای سود نیستند. سود ما از سرمایه گذاری کوتاه مدتی است که در بازار سرمایه انجام می‌شود، سود سهامی که در اختیار شرکت تجلی قرار می‌گیرد و احیانا خرید و فروشی که انجام می‌شود، تحقق می‌یابد.

علی اکبری دراین باره ادامه داد: سرمایه گذاری کوتاه مدت به مرور فروخته شده و جذب پروژه‌ها می‌شود. چون تا پروژه‌ها راه اندازی نشود، سود واقعی را از شرکت تجلی نخواهیم داشت. مگر اینکه کارخانه‌هایی را خریداری کنیم که نزدیک به بهره برداری باشند که قطعا سودآوری ما به سرعت رقم‌های بیشتری را در پی خواهد داشت.

وی درخصوص پورتفوی غیربورسی شرکت تجلی بیان کرد: هر شرکتی که در زیرمجموعه شرکت تجلی ایجاد کردیم همه آن‌ها در مرحله بهره برداری یا نزدیک به بهره برداری حتما باید در بورس پذیرفته شوند و ارزش آفرین باشند.

مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات خاطرنشان کرد: می‌دانیم که رقم فعلی شرکت تجلی رقم پایینی است. قطعا رقم‌ها باید به اعداد بالاتر افزایش پیدا کند. زیرا NAV ما بسیار بیشتر از این رقم هاست. امیدوارم بازار سرمایه ارزش واقعی خود را پیدا کند و درصورت روند صعودی بورس، شرکت تجلی نخستین شرکتی است که رشد خوبی خواهد داشت.

علی اکبری درخصوص پیش بینی خود از بازار سرمایه تا پایان سال جاری گفت: اقتصاد کشور و جهان خیلی پیچیده است و این موضوع، پیچیدگی بازار سرمایه را بیشتر می‌کند. قیمت‌های دستوری، کاهش پیچیدگی قوانین و مقررات برای تسهیل سرمایه گذاری ها، باعث می‌شود که رونق به بازار سرمایه منتقل شود. پیش بینی ما این است که تا پایان سال شاهد شروع رشد در بازار سرمایه باشیم و تحرک مثبتی را از خود نشان دهد تا سال آینده رقم‌های موثری را از نظر رشد داشته باشد.