تخطی، تالار لوکس هزار متری را تخریب کرد

دادستان عمومی و انقلاب شهریار از تخریب یک باغ تالار لوکس به مساحت حدود هزار متر مربع با ورود دادستانی خبر داد.

تخطی، تالار لوکس هزار متری را تخریب کرد
گزارش خبر- باغ تالار

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، آقای حمید عسگری‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در باغستان شهریار رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار خاطرنشان کرد: با حضور عوامل ذی‌ربط برای تخریب یک باغ تالار لوکس به مساحت حدود هزار متر مربع اقدام شد.
وی با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز عنوان کرد: دادستانی شهریار در برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی توسط دلالان و سودجویان؛ قاطع است.