در همایشی؛

تجلیل از برترین کلانتران " استان فارس" 

رییس پلیس پیشگیری استان از برگزاری همایش تجلیل از کلانتران برتر خبر داد. 

تجلیل از برترین کلانتران " استان فارس" 
برگزاری همایش تجلیل از کلانتران برتر استان

به گزارش خبر، سرهنگ افشین سبزواری در تشریح این خبر گفت : در بررسی  انجام شده از بین کلانتری های سطح استان تعداد 23 نفر از کلانتران بر اساس ابعاد و مولفه ها و سنجه های اعلامی از پلیس پیشگیری ناجا و تایید رده های نظارتی مورد تایید قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در اولین جشنواره تجلیل از کلانتران برتر  به صورت ویدئو کنفرانس با مدیریت پلیس پیشگیری ناجا و حضور سردار جانشین ناجا و در استان با حضور سردار"یوسف ملک زاده"جانشین محترم ف . ا. استان برگزار گردید و در انتها با اهداء لوح از کلانتران تقدیر و قدردانی گردید.