یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

بیانیه گام دوم مرحله جدید آموزه های انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران و آموزه های آن، شکل دهنده ی جهت گیری ها و اهداف سیاست خارجی ایران در روند گذشته بوده است و در آینده نیز نقش اولیه را ایفا خواهد نمود .

بیانیه گام دوم مرحله جدید آموزه های انقلاب اسلامی
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "بیانیه گام دوم مرحله جدید آموزه های انقلاب اسلامیآورده است.

انقلاب اسلامی ایران و آموزه های آن، شکل دهنده ی جهت گیری ها و اهداف سیاست خارجی ایران در روند گذشته بوده است و در آینده نیز نقش اولیه را ایفا خواهد نمود .

براین اساس نه تنها باید وجوه انقلابی در کشور حفظ شود، بلکه با توجه به شرایط جدید محیط منطقه ای و بین المللی لازم است آموزه ها، مفاهیم و ادبیات سیاسی انقلاب مانند: استبدادستیزی، مقابله با ظلم و ستم، خودباوری، استقلال خواهی، عدالت خواهی، احترام متقابل و هم زیستی مسالمت آمیز با ملت ها و دولت ها حفظ و تقویت شود.

رهبر معظم انقلاب درباره ی انقلاب و حفظ آموزه های آن می فرمایند:

امّا انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگ ترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چلّه ی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمان هایش پشت سر نهاده و در برابر همه ی وسوسه هایی که غیرقابل مقاومت به نظر می رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله ی خودسازی و جامعه پردازی و تمّدن سازی شده است.

هم چنین می فرمایند:

برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است. آن ها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد. زیرا فطرت بشر در همه ی عصرها با آن سرشته است.

 آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیّت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای دیگر افول کند.