یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

بصیرت رسانه ای لازمه ترویج اهداف بیانیه گام دوم انقلاب

مسأله مهم دیگر اینکه در شرایط تهدید نرم و تهاجم فرهنگی نظام سلطه، ترویج اهداف گام دوم انقلاب اسلامی نیازمند ایجاد وحدت در بین رسانه های کشور است، به گونه ای که با استفاده از شیوه های مختلف رسانه ای ضمن خنثی سازی تهدید و تهاجم نرم نظام سلطه و به فراخور فعالیت هررسانه ابعاد مختلف اهداف گام دوم انقلاب مورد بررسی قرار گیرد و با شیوه های روز و همچنین ایجاد جذابیت های بصری برای عموم جامعه تبینی و تشریح گردد.

بصیرت رسانه ای لازمه ترویج اهداف بیانیه گام دوم انقلاب
گزارش خبر - بصیرت رسانه ای لازمه ترویج اهداف بیانیه گام دوم انقلاب

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "بصیرت رسانه ای لازمه ترویج اهداف بیانیه گام دوم انقلاب" آورده است.

انقلاب اسلامی پس از یک دوره پرافتخار چهل ساله با پایبندی به ارزش های معنوی به پیش می رود. اکنون ادامه این حرکت ارزشمند در گام دوم نیازمند تعمیق اعتقادات دینی و ارتقاء  معرفت و بصیرت رسانه ای در نسل امروز و مقابله با تهدیدهای نرم و کانون های ضد معنویت و ضد اخلاق است.

 توسعه سواد رسانه ای یا به بیان دینی بصیرت رسانه ای در فرایند سیاست گذاری رسانه ای در جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد جدی و مهمی است که در صورت عملی شدن می  تواند بسیاری از نگرانی های سیاست مداران ایرانی را در خصوص عوارض تهاجم نرم رسانه ها  و شبکه های آسیب رسان به ثبات سیاسی و نیزموانع دستیابی به تمدن نوی اسلامی و تحقق گام  دوم انقلاب اسلامی در بخش های همچون علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و  مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن ، سبک  زندگی اسلامی برطرف سازد.

 بویژه که پس از نتیجه نگرفتن غرب از حمله نظامی، تحریم اقتصادی، ایجاد چالش ها و بحران های سیاسی، اکنون مرحله بسیار پیچیده تر و نرم تری از تهاجم علیه انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با گذشته آغاز شده که جامعه یکیارچه و متحد ایرانی را در گام دوم انقلاب اسلامی با همه ویژگی های مختص خود هدف قرار داده است.

 این مرحله از تهاجم نرم را می توان مرحله ایجاد بحران های سیاسی - اجتماعی نامید که از طریق فضای مجازی نیز به شدت دنبال می شود و به همی دلیل، یکی از کارکردهای شبکه های  ماهواره ای و شبکه های اجتماعی مجازی را می توان در همی زمینه ارزیابی کرد.

 بنابراین باید در اسرع وقت به فکر چاره بود و در کنار اقدامات زیربنایی مانند تربیت سیاسی شهروندان،  شفافیت سیاسی دولتمردان، نهادینه نمودن فرهنگ حزبی و دینی، شایسته سالاری و پاسخگویی مسئولان و آموزش سواد یا بصیرت رسانه ای را نیز مدنظر قرار داد.

 مسأله مهم دیگر اینکه در شرایط تهدید نرم و تهاجم فرهنگی نظام سلطه، ترویج اهداف گام دوم انقلاب اسلامی نیازمند ایجاد وحدت در بین رسانه های کشور است، به گونه ای که با استفاده از شیوه های مختلف رسانه ای ضمن خنثی سازی تهدید و تهاجم نرم نظام سلطه و به فراخور فعالیت هررسانه ابعاد مختلف  اهداف گام دوم انقلاب مورد بررسی قرار گیرد و با شیوه های روز و همچنین ایجاد جذابیت های بصری برای عموم جامعه تبینی و تشریح گردد.