احمد باقری / مدرس و مشاور توسعه کسب و کار، ارتباطات و رسانه؛

برگزاری کارگاه آموزشی «تحلیل محتوای رسانه های خبری» برای روابط عمومی سازمان بهزیستی کل کشور

کارگاه دو روزه آموزشی تخصصی «تحلیل محتوای رسانه های خبری در روابط عمومی ها » ویژه مسئولان و کارشناسان روابط عمومی سازمان بهزیستی کل کشور برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی «تحلیل محتوای رسانه های خبری» برای روابط عمومی سازمان بهزیستی کل کشور
برگزاری کارگاه آموزشی «تحلیل محتوای رسانه های خبری» برای روابط عمومی سازمان بهزیستی کل کشور

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر، کارگاه دو روزه آموزشی تخصصی «تحلیل محتوای رسانه های خبری در روابط عمومی ها » ویژه مسئولان و کارشناسان روابط عمومی سازمان بهزیستی کل کشور برگزار شد.

احمد باقری مدرس دوره آموزشی، آشنایی با مبانی روش تحقیق تحلیل محتوا و بررسی تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه ها را آموزش داد.

این مدرس روابط عمومی و رسانه، مستند کردن و عینی کردن اطلاعات برای استفاده در جلسات و گزارش ها را ارائه کرد.

مدرس  این دوره آموزشی در مورد تحلیل رویکرد مطالب سازمان بهزیستی در رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی و ایجاد روحیه انتقادی بحث کرد.