جمعی از کارشناسان بازار سرمایه مطرح کردند؛

بازار جذاب، موازی با سرمایه‌گذاری در بورس

دو اقدام حمایتی یعنی تصویب بسته ۱۰ بندی و کاهش ۸۰ درصد مالیات فروش سهام در کنار وضعیت بنیادین شرکت‌ها نوید از ادامه دار بودن روند صعودی بازار می‌دهد و همین امر می‌تواند جذابیت این بازار را برای جذب نقدینگی به نسبت دیگر بازارها افزایش دهد.

بازار جذاب، موازی با سرمایه‌گذاری در بورس
بازار جذاب، موازی با سرمایه‌گذاری در بورس

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، به نقل از ایبِنا، خروج نقدینگی از بازار سرمایه در شرایطی شکل گرفت که شرکت‌ها از لحاظ سودسازی در وضعیت مناسبی بودند و p/e بازارسرمایه در کمترین حالت خود قرار داشت، در این وضعیت اقداماتی باعث شد، بازار به روند صعودی خود بازگردد.

تصویب بسته حمایتی ۱۰ بندی اولین اقدام حمایتی بود که بازار به آن واکنش مثبت نشان داد، البته همراهی این اقدام با تصویب کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام، توانست اعتماد نسبی در دل سهامداران ایجاد کند. در رابطه با دو اقدام حمایتی صورت گرفته از بورس و ارزندگی بازار به گفگو با کارشناسان پرداختیم.

اکبر ادهم کارشناس بورس با اشاره به اینکه p/e بازار سرمایه کمتر از ۶ است، گفت: میزان نسبت p/e در مدت اخیر کم سابقه بوده همچنین نسبت p/s شرکت‌ها به علت افزایش فروش، خوب است، بنابراین افراد می‌توانند به بورس به عنوان بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری فکر کنند.

تزریق منابع به بورس، عامل رونق بازار سرمایه

محمدرضا برگی کارشناس بازار سرمایه گفت: قبل از شروع رشد بازار، اکثر شرکت‌ها در تابلو معاملاتی با اُفت قیمت همراه بودند، اما نقدینگی در بازار برای خرید سهم‌های ارزنده وجود نداشت و بیشر سهم‌ها در سمت فروشنده معامله می‌شدند تا اینکه مشکل اصلی بازار یعنی کمبود نقدینگی، تا حدودی با تزریق منابع از صندوق تثبیت به بازار حل شد.

محمد خبری زاد کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دیگر اقدام حمایتی دولت یعنی کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام گفت: خرید و فروش یک برگه سهام ۱.۵ درصد هزینه دارد، که از این میزان به طور تقریبی ۰.۴ درصد کارمزدِ خرید و ۱.۱ درصد کارمزدِ فروش است که عمده کارمزد فروش را مالیات تشکیل می‌دهد بنابراین کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام، باعث کاهش بهای تمام شده سرمایه‌گذاران می‌شود، که در نهایت آن‌ها را به انجام معاملات بیشتر تشویق می‌کند. همچنین برای افرادی که معاملات روزانه انجام می‌دهند این کاهش مالیاتی اقدامی جذاب محسوب می‌شود.

با جمع‌بندی نظرات کارشناسان به این نتیجه می‌رسیم که دو اقدام حمایتی یعنی تصویب بسته ۱۰ بندی و کاهش ۸۰ درصد مالیات فروش سهام در کنار وضعیت بنیادین شرکت‌ها نوید از ادامه دار بودن روند صعودی بازار می‌دهد و همین امر می‌تواند جذابیت این بازار را برای جذب نقدینگی به نسبت دیگر بازارها افزایش دهد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)