یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

ایثار و شهادت، عناصری در مقابل ظلم و تجاوز بیگانگان

در دین مبین اسلام و به ویژه در تاریخ مکتب تشیع به دلیل ویژگی های خاص بر حفظ حیات معنوی و عزت مسلمین در خصوص مبارزه با ظلم، تجاوز و فساد، به جهاد امر و تاکید شده است؛ که نمونه برجسته تاریخی آن واقعه جاودانه عاشورا است.

ایثار و شهادت، عناصری در مقابل ظلم و تجاوز بیگانگان
یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "ایثار و شهادت، عنصری در مقابل ظلم و تجاوز بیگانگان" آورده است:

عنصر مبارزه با ظلم و تجاوز در تمام جوامع و فرهنگ ها که مستلزم ایثار و از خود گذشتگی و در مواقعی از جان گذشتن است، امری مقدس و ضروری می باشد و یکی از عناصر مهم در حفظ حیات حقیقی بشریت است که انسان در طول تاریخ به آن محتاج بوده، لیکن در برهه هایی از زمان و به دلایل و شرایط خاص، این فرهنگ ظهور، بروز و تجلی بشری پیدا می کند.

هر زمان که ظالم و متجاوزی قد علم کرده است مردانی غیور با اراده ای پولادین، با فداکاری و از خودگذشتگی در مقابلشان ایستاده و با ظلم و تجاوزمبارزه کرده اند، حال یا در راه هدف والای خود کشته یا مصدوم و معلول شده اند و یا به فتح و پیروزی رسیده و ظلم و متجاوز را سرکوب نموده اند.

مصادیق حقیقی چنین مبارزاتی در تاریخ ملل مختلف با هر کیش و آئینی فراوان یافت می شود. که بعضی از نمونه های آن حتی در قصه ها، داستان ها و اشعار سینه به سینه نقل شده است.

در دین مبین اسلام و به ویژه در تاریخ مکتب تشیع به دلیل ویژگی های خاص بر حفظ حیات معنوی و عزت مسلمین در خصوص مبارزه با ظلم، تجاوز و فساد، به جهاد امر و تاکید شده است؛ که نمونه برجسته تاریخی آن واقعه جاودانه عاشورا است.

 این فرهنگ در سرزمین کهن ایران و پس از واقعه عاشورا همیشه سرمشق انسان ها و مجاهدان بزرگ تاریخ بوده و در مقاطع مختلف رمز پیروزی و نجات ملت و مردم از تعدی بیگانگان بوده است.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بدون ایدئولوژی مشروعیت بخش، غیر ممکن است؛ و نقش ایدئولوژی ها در اشاعه ی آن آنگاه که سخن از نهادینه سازی این فرهنگ می شود بیشتر آشکار می گردد.

 ایدئولوژی و توجیه گر ایثار و شهادت در جامعه ما توجهی به امور دنیوی ندارند و در مقابل زهد اخروی را جایگزین آن ساخته است.

 مطابق با ایدئولوژی اسلامی اوج تجلی رفتار ایثارگرانه جایی است که انسان از عزیزترین کالای خود که جان اوست در گذرد.  در ایدئولوژی اسلامی این متعالی ترین مرتبط ایثارگری در سلسله مراتب ایثار است.