انعقاد قرارداد طرح نصب پلاک‌های تلفیقی در شهر مشکان

مدیرکل پست استان فارس از آغاز طرح پلاک كوبی دو هزار مکان در شهر مشکان از توابع شهرستان نی‌ریز با مساعدت شهرداری این شهر خبر داد.

انعقاد قرارداد طرح نصب پلاک‌های تلفیقی در شهر مشکان
انعقاد قرارداد طرح نصب پلاک‌های تلفیقی در شهر مشکان

به  گزارش خبر روابط عمومی اداره کل پست استان فارس، این طرح بر اساس انعقاد قرارداد اداره کل پست استان فارس به عنوان ناظر، فی مابین شهرداری و پیمانکار در راستای نصب دو هزار پلاک تلفیقی کدپستی و پلاک شهرداری اجرا می شود.

"مهدی آزادی" مدیرکل پست استان فارس، با بیان اینکه اجرای طرح ساخت و نصب پلاک های تلفیقی، گامی موثر در راستای پیشبرد پروژه ملی (GNAF)خواهد بود، تسهیل در شناسايی سريع اماکن توسط دستگاه های خدمت رسان مانند پست، اورژانس، پلیس و‌... را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد.