حجت‌الاسلام سید محمد انجوی‌نژاد از روحانیون شاخص اصولگرا

پیام مردم را بگیرید؛ کلان‌شهرهای ما ۲۰ درصد در انتخابات شرکت کردند!

این همه مردم را به خون شهید سلیمانی قسم دادید و از جهنم رفتن به دلیل رای ندادن ترساندید، این وضع انتخابات بود، پیام نیامدن مردم پای صندوق را دریافت کنید به جای پیام تبریک‌های تکراری...!

پیام مردم را بگیرید؛ کلان‌شهرهای ما ۲۰ درصد در انتخابات شرکت کردند!
گزارش خبر- حجت‌الاسلام سید محمد انجوی‌نژاد

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، فيلم انتقاد شدیداللحن حجت‌الاسلام سید محمد انجوی‌نژاد از روحانیون شاخص اصولگرا از روند انتخابات ۱۴۰۰ و رویه پسارای‌گیری در فضاى مجازى پر مخاطب شده است.

او گفته است: این همه مردم را به خون شهید سلیمانی قسم دادید و از جهنم رفتن به دلیل رای ندادن ترساندید، این وضع انتخابات بود، پیام نیامدن مردم پای صندوق را دریافت کنید به جای پیام تبریک‌های تکراری...!

پیام مردم را بگیرید؛ کلان‌شهرهای ما ۲۰ درصد در انتخابات شرکت کردند!

در فرانسه [در انتخابات محلی] درصد مشارکت پایین بوده، نخست‌وزیر، رئیس مجلس و دیگر مقامات فرانسه اظهار نگرانی کردند و گفتند: ملت، ما پیام شما را گرفتیم!
مردم هم خوشحال می‌شوند که پیام ما را گرفتند!

اما این‌جا اکثر ملت شرکت نکردند تا پیامی را بدهند، اما این‌ها نمی‌گیرند و هی دارند به هم تبریک می‌گویند و از هم به خاطر حضور حماسی تشکر می‌کنند!
چی را دارید تبریک می‌گویید؟!
خب اکثر ملت ناراحت می‌شوند که این‌ها پیام ما را نمی‌گیرند!

به من می‌گویند، به قرآن این را به من گفتند: انجوی، الآن وقت خوردن است، سفره‌ای پهن شده، مبادا چیزی بگویی و خراب کنی و خودت را محروم کنی!