کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:

انتقال بورس کالا به وزارت صمت ، اهتمام به معضلات قیمت گذاری دستوری

طرح واگذاری بورس کالا به وزارت صمت رانت زاست، با تصویب شدن این قانون عملا قیمت گذاری دستوری بیشتر خواهد شد. اذهان عمومی باید جلوی این طرح بایستد.

انتقال بورس کالا به وزارت صمت ، اهتمام به معضلات قیمت گذاری دستوری
انتقال بورس کالا به وزارت صمت ، اهتمام به معضلات قیمت گذاری دستوری

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه  با اشاره به این که طرح مجلس برای واگذاری بورس کالا از وزارت اقتصاد به وزارت صمت کار عبس و بیهوده است، گفت: این طرح مجلس اصطلاحا از این جیب به آن جیب کردن است و هیچ سودی هم برای بازار سرمایه ندارد و با این اقدامات در شرایط فعلی قول و زنجیز کردن پای سهام داران را بیشترخواهد کرد.

این تحلیل گر بازار های مالی بیان داشت: در صورتی که کارشناسان اقتصادی بر پایان دادن به قیمت گذاری دستوری و نگاه حاکمیتی بر روی صنایع و شرکت ها تاکید دارند، اما با تصویب شدن این قانون عملا کار برعکس می شود و قیمت گذاری دستوری بیشتر خواهد شد.

دیبا این طرح را رانت زا خواند و گفت: انتقال بورس کالا از وزارت اقتصاد به وزارت صمت قابلیت عاملیت حرکت را از سهام داران و بازی گران سهام خواهد گرفت. این موضوع بر فعالان بورس کالا هم صدق خواهد کرد. در نهایت این طرح آینده بازار سهام را نابود خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا دولت از طریق مجلس می خواهد بورس کالا را به وزارت صمت منتقل کند؟ گفت: دولت می خواهد با این کار مهر تاییدی از مجلس را کسب کند زیرا طیف مجلس همراه دولت است و در راستای همدیگر حرکت می کنند.

مجتبی دیبا در پایان تاکید کرد: طرح کوچ بورس کالا از وزارت اقتصاد به وزارت صمت موجب اتحاد بازار سرمایه شده است زیرا کلیت بازار سرمایه با آن مخالف است و جلو آن خواهد ایستاد وشاید این طرح از مواردی باشد که تنها اذهان عمومی بتواند جلوی آن را بگیرد.