انتقاد مطهری درخصوص برنامه صدا و سیما برای کشف علت رای ندادن!

نماینده سابق مردم تهران در مجلس در توئیتی به مصاحبه صدا و سیما با صفارهرندی واکنش نشان داد.

انتقاد مطهری درخصوص برنامه صدا و سیما برای کشف علت رای ندادن!
گزارش خبر- علی مطهری

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، علی مطهری در توئیتی نوشت: جالب است که صدا و سیما برای کشف علت رای ندادن اکثریت واجدان شرایط، به جای آنکه با فردی از آن اکثریت مصاحبه کند، با آقای صفارهرندی که نماینده اقلیت رای‌دهنده است مصاحبه می‌کند و علت رای ندادن آنها را از ایشان سوال می‌کند.

                          کنایه علی مطهری درباره اقلیت و اکثریت انتخابات