با حکم استاندار فارس صورت پذیرفت:

انتصاب مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به فارس در تهران

استاندار فارس در حکمی مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به فارس در تهران را منصوب کرد.

انتصاب مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به فارس در تهران
انتصاب مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به فارس در تهران

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، محمد هادی ایمانیه در حکمی ذوالفقار زمان را به عنوان مسئول پیگیری‌ مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به فارس در تهران منصوب کرد.

در حکم استاندار فارس خطاب به آقای زمان آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ذوالفقار زمان

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد ، تخصص و شایستگی با عنایت به ضرورت پیگیری ویژه مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور استاندار و مسئول پیگیری این مصوبات در تهران منصوب می نمایم.

لذا ضمن تشکیل کمیته ویژه با حضور دستگاه های ذیربط و اجرایی استان، پیگیری امور مصوبات در مرکز و اجرایی شدن پروژه ها در استان مورد تاکید و انتظار است.

از خداوند قادر متعال، حسن عاقبت برای شما مسألت دارم.

محمد هادی ایمانیه