به دلیل تخلفات گسترده

انتخابات کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران باطل شد

به دلیل تخلفات گسترده و تاثیرگذار در جریان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، این انتخابات ابطال شد.

انتخابات کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران باطل شد

به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شده و سبب تغییر تیم ریاست کمیسیون شده بود. اما به گفته یکی از اعضای کمیسیون معادن، عدم شفافیت در احراز هویت افراد حاضر در انتخابات، ایجاد مشکل در دسترسی برخی از رای‌دهندگان به سامانه انتخابات و انتصاب مالکیت سامانه برگزاری انتخابات به یکی از کاندیداها از جمله دلایل تصمیم هیات رئیسه اتاق ایران برای ابطال انتخابات بوده است.

همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که یکی دیگر از مهم‌ترین تخلفات صورت گرفته در این انتخابات، حضور افراد حذف شده از کمیسیون به دلیل غیبت‌های فراوان (14 جلسه) در این انتخابات بوده است. این در حالی است که براساس شیوه‌نامه اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون‌ها پس از 5 جلسه غیبت، از عضویت در کمیسیون حذف شده و امکان حضور در جلسات و شرکت در انتخابات را ندارند.

براساس این گزارش ابطال انتخابات میان‌دوره‌ای کمیسیون‌ها صرفا مختص به کمیسیون معادن نبوده و انتخابات میان‌دوره‌ای کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی باطل شده و ابراهیم جمیلی در کمیسیون معادن و امینی در کمیسیون کشاورزی که پیشتر در انتخابات میان‌دوره‌ای به عنوان رییس کمیسیون معرفی شده بودند، به دلیل غیبت‌های مکرر مستعفی تلقی شده و امکان کاندیداتوری در انتخابات نخواهند داشت.