اطلاعیه شرکت ملی پست به دنبال پخش ویدئو قدیمی در رسانه ها

به دنبال پخش ویدئویی با موضوع انتصاب مدیرکل پست استان خراسان شمالی روابط عمومی شرکت ملی پست اطلاعیه ای صادر کرد.

اطلاعیه شرکت ملی پست به دنبال پخش ویدئو قدیمی در رسانه ها
اطلاعیه شرکت ملی پست به دنبال پخش ویدئو قدیمی در رسانه ها

به گزارش خبر شرکت ملی پست،به دنبال پخش ویدئویی با موضوع انتصاب مدیرکل پست استان خراسان شمالی روابط عمومی شرکت ملی پست اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:
این ویدیو و خبر مربوط به سال 1397و دولت قبل بوده و ارتباطی به زمان کنونی ندارد. لازم به ذکر است پاسخ مربوطه در همان زمان از سوی روابط عمومی منتشر شده است.

همچنین از رسانه ها انتظار می رود که در نشر اخبار اصل دقت، صداقت و شفافیت را رعایت نمایند.