کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

ارز دو نرخی، تکرار دوباره دوران ارز ۴۲۰۰

احسان طاهری گفت: با توجه به رشد نقدینگی در کشور، طبیعی است که در طی زمان ارزش پول کاهش یافته و تورم افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر سیاست‌گذاران نتوانند برای حل مشکل ارز دو نرخی و چند نرخی کاری کنند، شاهد تکرار دوباره دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهیم بود.

ارز دو نرخی، تکرار دوباره دوران ارز ۴۲۰۰
ارز دو نرخی، تکرار دوباره دوران ارز ۴۲۰۰

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، احسان طاهری، کارشناس بازار سرمایه به بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر کلیت بازار پرداخت و گفت: با توجه به اینکه بورس طی چند ماه اخیر روند فرسایشی با بازه زمانی زیادی را طی کرد، طبیعی است برای اینکه بازار برگشت داشته باشد، نیاز است نسبت به برخی متغیرها که اطمینان کافی نسبت به آن‌ها نداشت، دید روشن‌تری پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: اگر اختلاف نرخ دلار نیما با دلار بازار آزاد کمتر نشود، سود شرکت‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و آنها را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

طاهری با اشاره به اینکه موتور رشد نقدینگی روشن است، بیان کرد: با توجه به رشد نقدینگی در کشور، طبیعی است که در طی زمان ارزش پول کاهش یافته و تورم افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر سیاست‌گذاران نتوانند برای حل مشکل ارز دو نرخی و چند نرخی کاری کنند، شاهد تکرار دوباره دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهیم بود.

وی اظهار کرد: اگر سیاست‌گذار خواهان روند رو به رشد بازار سرمایه است باید اجازه دهد فاصله و اختلاف نرخ دلار نیما و بازار آزاد کمتر شود تا سود شرکت‌ها تحت تاثیر قرار نگیرد.

به گفته این کارشناس؛ در صورت اتخاذ سیاست‌های درست از سوی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور برای رونق بخشی به بازار سرمایه، شاهد سیگنال‌های مثبت بوده و بازار بدون ورود به محدوده زیان، وارد سرمایه‌گذاری‌های بیشتر خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)