نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

ارائه خدمات نوین پستی در راستای تحقق دولت الکترونیک

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در بازدیداز پست استان گیلان، تقویت ارسال مرسولات استراتژیک (بومی) را موجب ارتقاء کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیکی برشمرد.

ارائه خدمات نوین پستی در راستای تحقق دولت الکترونیک
ارائه خدمات نوین پستی در راستای تحقق دولت الکترونیک

به گزارش خبر شرکت ملی پست؛ سید علی آقا زاده دافساری نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با حضور در اداره کل پست استان گیلان از بخش های مختلف اجرایی این اداره کل بازدید و با کارکنان دیدار و گفتگو کرد. 
سیدعلی آقازاده دافساری ضمن قدردانی از تلاش همکاران شبکه پستی در خدمت رسانی به شهروندان گفت: «ارائه خدمات نوین و فناورانه پست در راستای تحقق دولت الکترونیک و رضایتمندی مشتریان بسیار حایزاهمیت است.»

وی سامانه روستا بازار پست را بستر مناسبی برای دسترسی به تولیدکنندگان بومی استان خواند و افزود: «از این ظرفیت برای حمایت از کسب و کارهای خانگی و رونق اقتصاد روستاییان میتوان بهره گیری کرد.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرکت ملی پست با استفاده از ظرفیت های بالایی که دارد نقش مهمی در اجرای طرح ها و پروژه های ملی دارد گفت: «می توان از پتانسیل های موجود پست در خصوص مباحث مرتبط با حوزه کمیسیون امنیت ملی استفاده نمود.»

محمد حسین هوشنگی، سرپرست اداره کل پست استان گیلان در این نشست گزارشی از وضعیت عملکرد پست استان ارائه نمود.