ادعاهای تو خالی و تکراری رژیم صهیونستی در خصوص ایران

هرتزوگ با تکرار ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران، به نمایندگان انگلیس گفت: ما فکر می کنیم ایرانی ها به وین نمی آیند که کاری از پیش ببرند، بیشتر به سمت دست یابی به یک بمب می شتابند.

ادعاهای تو خالی و تکراری رژیم صهیونستی در خصوص ایران
گزارش خبر/ادعاهای توخالی اسرائیل

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی که به تازگی به انگلیس سفر کرده است، روز دوشنبه از جمع ۱۰۰ نفری قانون گذارن انگلیس خواست مطمئن شوند دولتشان در حالی که قدرت های جهانی آماده از سرگیری مذاکرات وین برای احیای توافق هسته ای می شوند، موضع سرسختانه ای در قبال ایران داشته باشد. 

هرتزوگ با تکرار ادعای این رژیم مبنی بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران، به نمایندگان انگلیس گفت: ما فکر می کنیم  ایرانی ها به وین نمی آیند که کاری از پیش ببرند، بیشتر به سمت دست یابی به یک بمب می شتابند. 

او افزود: این وظیفه قدرت های جهانی است که قوی باشند و به وضوح نشان دهند تمامی گزینه ها روی میز است. 

رئیس رژیم صهیونیستی بر اظهارات ضد ایرانی اش افزوده و گفت: من از تمامی طرف ها می خواهم تا حد امکان به ایران سخت بگیرند. 

هرتزوگ همچنین مدعی دست داشتن ایران در قالب حمایتش از حزب الله و حماس در فروپاشی لبنان و غزه شد. 

او بر ادعایش افزود که حماس در غزه در حال دستور گرفتن از  ایران است.