برای آشنایی سواد آموزان با احکام نماز؛

اجرای طرح نماز کلید بهشت برای سوادآموزان در فارس

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس گفت: طرح آموزش نماز کلید بهشت است برای 450 نفر از آموزش دهندگان سواد آموزی فارس در حال برگزاری است.

اجرای طرح نماز کلید بهشت برای سوادآموزان در فارس
اجرای طرح نماز کلید بهشت برای سوادآموزان در فارس

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، بهزاد نوروزی چگینی در آیین افتتاحیه طرح  نماز کلید بهشت است در فارس گفت: این طرح به منظور ترویج معارف نماز و فرهنگ درست‌خوانی و آشنایی با احکام نماز اجرا می‌شود.

 معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس گفت: 80 نفر از این آموزش دهندگان در شیراز و مابقی در مناطق خود اموزش های لازم را خواهند دید.

نوروزی چگینی گفت: این طرح در۴ سال اخیر به نوبت برای آموزش دهندگان فارس برگزار شده است و با برگزاری این دوره برای 450 نفر، همه آموزش دهندگان فارس از آموزش های این طرح بهره مند می شوند.

وی گفت: آموزش نماز در طول دوره تحصیل و در کنار سایر برنامه‌های سوادآموزی انجام می‌شود، به طوری که آموزش دهنده در هر جلسه ۱۰ دقیقه را به آموزش نماز اختصاص خواهد داد.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس گفت: این طرح با مشارکت ستاد اقامه نماز و حوزه معاونت سوادآموزی اجرا می‌شود.

رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت آموزش و پرورش فارس نیز در بازدید از این طرح آنرا بسیار مهم و ارزشمند تلقی کرد.

سعید مهبودی با برشمردن اهمیت نماز به عنوان یک واجب دینی از آموزش دهندگان خواست نسبت به این مهم برای فراگیران خود توجه ویژه ای داشته باشند.