اثربخشی بالای 90 درصدی واکسن کوبایی

کوبا روز دوشنبه اعلام کرد واکسن ضدکرونای این کشور موسوم به آبدالا (Abdala) در آخرین مرحله آزمایش‌های بالینی ۹۲/۲۸ درصد اثربخش بوده است.

اثربخشی بالای 90 درصدی واکسن کوبایی
گزارش خبر- واکسن کرونا

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر و به نقل از خبرگزاری رویترز کوبا روز دوشنبه گفت واکسن ضدکرونای این کشور موسوم به آبدالا (Abdala) که سه دوز از آن باید تزریق شود در آخرین مرحله آزمایش‌های بالینی ۹۲/۲۸ درصد اثربخش بوده است.
این اعلام چند روز بعد از آن صورت گرفت که دولت کوبا گفت یک واکسن دیگر تولید داخل در این کشور موسوم به سوبرونا ۲ (Soberona) ۶۲ درصد اثربخش بوده است.