اتفاق عجيب و بى سابقه انتخاباتى در استان البرز

آرا باطله در استان البرز اول شد.

اتفاق عجيب و بى سابقه انتخاباتى در استان البرز
گزارش خبر/انتخابات

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر،

اتفاق عجيب و بى سابقه انتخاباتى در استان البرز

نفر اول
آرا باطله : ۳۷۵ هزار رای

نفر دوم

رییسی: ۲۶۴ هزار رای

ضمن اينكه مجموع آرا نامزدها نيز همچنان از تعداد آرا باطله كمتر است!