آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروئی ره آورد تامین

شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام) تنها تولید کننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) درایران و خاورمیانه به شمار می رود. گونه های مختلف PVP به خاطر خاصیت های ویژه و قابلیت حل شدن در بیشتر حلال ها و آب به شکل گسترده ای در صنایع دارویی بعنوان بايندر قرص، تهيه انواع ژل دارويي، آرايشي و بهداشتي و ماده اولیه تولید بتادین و در سایر صنایع نظیر شوینده ها، نوشیدنی ها، رنگ، رزین و ... کاربرد دارند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروئی ره آورد تامین
گزارش خبر - مجمع فوق العاده

به گزارش خبر روابط عمومی گروه ایران گفتمان ، شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام) تنها تولید کننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) درایران و خاورمیانه به شمار می رود. گونه های مختلف PVP به خاطر خاصیت های ویژه و قابلیت حل شدن در بیشتر حلال ها و آب به شکل گسترده ای در صنایع دارویی بعنوان بايندر قرص، تهيه انواع ژل دارويي، آرايشي و بهداشتي و ماده اولیه تولید بتادین و در سایر صنایع نظیر شوینده ها، نوشیدنی ها، رنگ، رزین و ... کاربرد دارند.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت: داروئی ره آورد تامین

نماد: درهآور

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ،خیابان ولیعصر نرسیده به چهاراه پارک وی ،ساختمان مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه سی دقیقه قبل از برگزاری مجمع

دعوت کننده از مجمع:
دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام )

دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده پنج

سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع مذکور است

شایان ذکر است پخش زنده مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی پارس دارو توسط گروه چند تخصصی ایران گفتمان در تاریخ مذکور انجام خواهد شد.

فایل ها