آخرین آمارها از میزان سهم تزریق واکسن کرونا در جهان؛ سهم فقرا کجاست؟

آمارها حاکی است بیشتر تزریقات واکسن کووید 19 عمدتا مربوط به کشورهای ثروتمند بوده است درحالی که هنوز برخی از کشورهای فقیر برنامه واکسیناسیون اتباع خود را آغاز نکرده‌اند.

آخرین آمارها از میزان سهم تزریق  واکسن کرونا در جهان؛ سهم فقرا کجاست؟
گزارش خبر - تزریق واکسن در جهان

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، پیشتر نهادهایی چون سازمان جهانی بهداشت نسبت به احتمال توزیع نابرابر واکسن کرونا در جهان هشدار داده و خواستار آن شده بودند عدالت در توزیع این کالای حیاتی در سراسر جهان، صرف نظر از غنی یا ضعیف بودن ملت ها، رعایت شود.

بر اساس جدیدترین اطلاعات، رژیم صهیونیستی بیشترین آمار واکسیناسیون به نسبت جمعیت را به خود اختصاص داده و پس از آن جزایر سیشل، امارات متحده عربی و شیلی قرار دارند.

در حالیکه آمریکای شمالی با نرخ واکسیناسیون ۴۰ درصد پیشتاز قاره‌هاست، آفریقا با میانگین تزریق ۱ درصداز قافله جهانی واکسیناسیون به‌شدت عقب بوده و برخی از کشورهای این پهنه هنوز واکسیناسیون را آغاز نکرده‌اند.