آتش سوزی مهیب در پمپ بنزین

آتش سوزی و انفجارها در پمپ بنزینی در روسیه ۳۳ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، آتش سوزی و انفجارها در پمپ بنزینی در روسیه ۳۳ مصدوم برجای گذاشت.

آتش سوزی محدوده ای به وسعت بیش از یکهزار مترمربع را دربرگرفت و بر اثر آن مخزن های سوخت پمپ بنزین در آتش سوخت و پنج انفجار در آن رخ داد. در این حریق ۳۳ نفر مصدوم شدند که حال ۱۹ نفر وخیم گزارش شده است.