فرهنگ، هنر و رسانه

هویت واقعی در پرتو انتخاب آگاهانه شهادت در یادداشتی از...

شهادت، فناشدن انسان براي نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است. شهادت، مرگی از راه کشته شدن انتخاب می کند. « فی سبیل الله...

جامعه

حق براعتراض نه اغتشاش،چشم اندازي براستانداردهاي بين الملل...

در این یکی دو ماه اخیر شاهد برخی تجمعات در کشور هستیم که هر فرد و گروهی به نحوی آن را تفسیر می‌کند. تعدادی می گویند که آن ها معترض...

جامعه

تحلیل ابعادحقوقی حق اعتراض در ایران با مصاحبه با حسین براتی...

اتفاقات اخیر در کسب وکار مردم تاثیر بسیار زیادی گذاشته است در داخل کشور اتفاقاتی که در بازارسرمایه رخ داده و همچنین کسب و کار هایی...

جامعه

حسین براتی پژوهشگر اجتماعی از حقایق نهان و آشکار اغتشاشات...

حوادث و اغتشاشات اخیر، تهدیداتی را برای امنیت کشور بوجود آورد که بی تردید شنیدن و انجام فرامین رهبری در خصوص شناخت دشمن و راه های...

جامعه

بررسی زوایای پنهانی اغتشاشات اخیر و استراتژی رسانه های...

به خاطر اتفاقات و اغتشاشات اخیردرمورد زوایای پنهانی و استراتژی رسانه های معاند در این حوادث و اهمیت هوشیاری تمامی اقشار جامعه، مصاحبه...

جامعه

بررسی تاثیر حضور دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی در...

به مناسبت ١٣ابان، روز دانش آموز فرصتی دست داد تا در مصاحبه ای با حسین براتی محقق وپژوهشگرمسائل مذهبي واجتماعي به بررسی تاثیر حضور...

فرهنگ، هنر و رسانه

مصاحبه با حسین براتی پژوهشگر مسائل اجتماعی درخصوص ضرورت...

به خاطر اتفاقات وحوادث اخیردرمورد اهمیت سوادرسانه ای ولزوم یادگیری آن برای افراد مصاحبه اي باحسين براتي محقق وپژوهشگرمسائل مذهبي واجتماعي...

جامعه

بررسی اهمیت و ضرورت نامگذاری هفته وحدت در جامعه جهانی در...

به مناسبت هفته وحدت مصاحبه ای باحسین براتی محقق وپژوهشگرمسائل مذهبی واجتماعی انجام شد.

جامعه

توطئه اسلام هراسی واسلام ستیزی و اینک حجاب ستیزی

منظورازاسلام هراسی واسلام ستیزی یعنی ترس،نفرت یا تبعیض علیه دین مبین اسلام یا مسلمانان به طورکلی است به ویژه هنگامی که یک منبع تروریسم...

جامعه

مصاحبه با حسین براتی پژوهشگر امور مذهبی در خصوص اهمیت جایگاه...

به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مورد ضرورت این ارگان در جامعه و وظیفه اصلی آن،  مصاحبه ای با حسین براتی محقق و پژوهشگر مسائل مذهبی،...

حسین براتی

حسین براتی

کارشناس مسائل مذهبی و پژوهشگر و محقق بسیجی درامور دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

تهران
09925135475
h.barati70329@gmail.com

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

حسین براتی

حسین براتی

کارشناس مسائل مذهبی و پژوهشگر و محقق بسیجی درامور دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

تهران
09925135475
h.barati70329@gmail.com
فرهنگ، هنر و رسانه

هویت واقعی در پرتو انتخاب آگاهانه شهادت در یادداشتی از...

شهادت، فناشدن انسان براي نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است. شهادت، مرگی از راه کشته شدن انتخاب می کند. « فی سبیل الله...

جامعه

حق براعتراض نه اغتشاش،چشم اندازي براستانداردهاي بين الملل...

در این یکی دو ماه اخیر شاهد برخی تجمعات در کشور هستیم که هر فرد و گروهی به نحوی آن را تفسیر می‌کند. تعدادی می گویند که آن ها معترض...

جامعه

تحلیل ابعادحقوقی حق اعتراض در ایران با مصاحبه با حسین براتی...

اتفاقات اخیر در کسب وکار مردم تاثیر بسیار زیادی گذاشته است در داخل کشور اتفاقاتی که در بازارسرمایه رخ داده و همچنین کسب و کار هایی...

جامعه

حسین براتی پژوهشگر اجتماعی از حقایق نهان و آشکار اغتشاشات...

حوادث و اغتشاشات اخیر، تهدیداتی را برای امنیت کشور بوجود آورد که بی تردید شنیدن و انجام فرامین رهبری در خصوص شناخت دشمن و راه های...

جامعه

بررسی زوایای پنهانی اغتشاشات اخیر و استراتژی رسانه های...

به خاطر اتفاقات و اغتشاشات اخیردرمورد زوایای پنهانی و استراتژی رسانه های معاند در این حوادث و اهمیت هوشیاری تمامی اقشار جامعه، مصاحبه...

جامعه

بررسی تاثیر حضور دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی در...

به مناسبت ١٣ابان، روز دانش آموز فرصتی دست داد تا در مصاحبه ای با حسین براتی محقق وپژوهشگرمسائل مذهبي واجتماعي به بررسی تاثیر حضور...

فرهنگ، هنر و رسانه

مصاحبه با حسین براتی پژوهشگر مسائل اجتماعی درخصوص ضرورت...

به خاطر اتفاقات وحوادث اخیردرمورد اهمیت سوادرسانه ای ولزوم یادگیری آن برای افراد مصاحبه اي باحسين براتي محقق وپژوهشگرمسائل مذهبي واجتماعي...

جامعه

بررسی اهمیت و ضرورت نامگذاری هفته وحدت در جامعه جهانی در...

به مناسبت هفته وحدت مصاحبه ای باحسین براتی محقق وپژوهشگرمسائل مذهبی واجتماعی انجام شد.

جامعه

توطئه اسلام هراسی واسلام ستیزی و اینک حجاب ستیزی

منظورازاسلام هراسی واسلام ستیزی یعنی ترس،نفرت یا تبعیض علیه دین مبین اسلام یا مسلمانان به طورکلی است به ویژه هنگامی که یک منبع تروریسم...

جامعه

مصاحبه با حسین براتی پژوهشگر امور مذهبی در خصوص اهمیت جایگاه...

به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مورد ضرورت این ارگان در جامعه و وظیفه اصلی آن،  مصاحبه ای با حسین براتی محقق و پژوهشگر مسائل مذهبی،...