جامعه

بهره گبری از همه ظرفیت‌های قانونی برای تامین برق واحدهای...

محمد حبیب آگهی، معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای فارس با اشاره به خواسته شرکت پالایشگاه پترو پیمان دانا و نیاز این شرکت برای...

صنعت و تجارت

تداوم در سیاست‌گذاری‌ برای مدیریت 10 هزار مگاوات برق در...

دکتر مهران گلاب کش، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با بیان اینکه همه تلاش‌ها معطوف به مدیریت مصرف 10 هزار مگاوات برق...

صنعت و تجارت

تعظیم شعائر اسلامی و ترویج آموزه های دینی، بخشی از نیازهای...

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس بر لزوم توسعه فعالیت های فرهنگی و مذهبی برای پاسداشت ارزش های اسلامی تاکید کرد و گفت: تعظیم شعائر...

صنعت و تجارت

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی دو طرح تامین انتقال برق...

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان فارس از افتتاح پروژه توسعه یک بی خط 66 کیلوولت موشگان و آغاز عملیات اجرایی احداث خط 66 سیمان سپهر...

صنعت و تجارت

بهره برداری و آغاز عملیات طرح‌های تامین و انتقال برق در...

همزمان با هفته دولت عملیات اجرایی پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت کازرون 4 و عملیات اجرایی افزایش ظرفیتپست نیروگاه کازرون، افزایش ظرفیت پست 63...

صنعت و تجارت

بهره‌برداری از 16 طرح برق‌رسانی در استان بوشهر همزمان با...

همزمان با نخستین روز از بزرگداشت هفته دولت، بهره برداری و عملیات اجرایی ۱۶ طرح برق‌ رسانی در استان بوشهر در آئینی با حضور احمد محمدی‌زاده،...

جامعه

بهره برداری از 22 طرح کلان تامین و انتقال برق در فارس و...

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای استان فارس از افتتاح و بهره برداری از 22 طرح کلان تامین و انتقال برق در استان فارس و جنوب کشور همزمان...

صنعت و تجارت

تلاش شبانه روزی برای تامین برق همه مناطق استان یک اولویت...

با تلاش مهندسان و متخصصان شرکت برق منطقه ای استان فارس و با حضور مستقیم یدالله حقیقی، مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای استان فارس و همچنین...

ورزش

برگزاری نهمین دوره مسابقات سراسری دارت وزارت نیرو

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای استان فارس از برگزاری نهمین دوره مسابقات سراسری دارت (برادران) وزارت نیرو به میزبانی شرکت برق...

صنعت و تجارت

ابتکار عمل برق فارس در اجرای خطوط کابلی 66 کیلوولت پست...

به منظور پایدارسازی شبکه برق شمال غرب شیراز و تأمین برق خطوط مترو پروژه مشترکی میان شرکت برق منطقه ای فارس و سازمان قطار شهری و حمل...

شرکت برق منطقه ای

شرکت برق منطقه ای

متخصصين برق فارس به صورت شبانه روز در قالب هفتاد گروه عملياتي پنج نفره مجهز به ابزار و تجهيزات تست به کنترل ، تعميرات، نگهداري موردي و ساليانه ، مشغول مي باشند که برق مطمئن را تامين کنند.

فارس
09374315921
info@frec.co.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

شرکت برق منطقه ای

شرکت برق منطقه ای

متخصصين برق فارس به صورت شبانه روز در قالب هفتاد گروه عملياتي پنج نفره مجهز به ابزار و تجهيزات تست به کنترل ، تعميرات، نگهداري موردي و ساليانه ، مشغول مي باشند که برق مطمئن را تامين کنند.

فارس
09374315921
info@frec.co.ir
جامعه

بهره گبری از همه ظرفیت‌های قانونی برای تامین برق واحدهای...

محمد حبیب آگهی، معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای فارس با اشاره به خواسته شرکت پالایشگاه پترو پیمان دانا و نیاز این شرکت برای...

صنعت و تجارت

تداوم در سیاست‌گذاری‌ برای مدیریت 10 هزار مگاوات برق در...

دکتر مهران گلاب کش، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با بیان اینکه همه تلاش‌ها معطوف به مدیریت مصرف 10 هزار مگاوات برق...

صنعت و تجارت

تعظیم شعائر اسلامی و ترویج آموزه های دینی، بخشی از نیازهای...

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس بر لزوم توسعه فعالیت های فرهنگی و مذهبی برای پاسداشت ارزش های اسلامی تاکید کرد و گفت: تعظیم شعائر...

صنعت و تجارت

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی دو طرح تامین انتقال برق...

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان فارس از افتتاح پروژه توسعه یک بی خط 66 کیلوولت موشگان و آغاز عملیات اجرایی احداث خط 66 سیمان سپهر...

صنعت و تجارت

بهره برداری و آغاز عملیات طرح‌های تامین و انتقال برق در...

همزمان با هفته دولت عملیات اجرایی پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت کازرون 4 و عملیات اجرایی افزایش ظرفیتپست نیروگاه کازرون، افزایش ظرفیت پست 63...

صنعت و تجارت

بهره‌برداری از 16 طرح برق‌رسانی در استان بوشهر همزمان با...

همزمان با نخستین روز از بزرگداشت هفته دولت، بهره برداری و عملیات اجرایی ۱۶ طرح برق‌ رسانی در استان بوشهر در آئینی با حضور احمد محمدی‌زاده،...

جامعه

بهره برداری از 22 طرح کلان تامین و انتقال برق در فارس و...

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای استان فارس از افتتاح و بهره برداری از 22 طرح کلان تامین و انتقال برق در استان فارس و جنوب کشور همزمان...

صنعت و تجارت

تلاش شبانه روزی برای تامین برق همه مناطق استان یک اولویت...

با تلاش مهندسان و متخصصان شرکت برق منطقه ای استان فارس و با حضور مستقیم یدالله حقیقی، مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای استان فارس و همچنین...

ورزش

برگزاری نهمین دوره مسابقات سراسری دارت وزارت نیرو

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای استان فارس از برگزاری نهمین دوره مسابقات سراسری دارت (برادران) وزارت نیرو به میزبانی شرکت برق...

صنعت و تجارت

ابتکار عمل برق فارس در اجرای خطوط کابلی 66 کیلوولت پست...

به منظور پایدارسازی شبکه برق شمال غرب شیراز و تأمین برق خطوط مترو پروژه مشترکی میان شرکت برق منطقه ای فارس و سازمان قطار شهری و حمل...