جامعه

دستگیری نفر دوم حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: نفر دوم عملیات تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) قبل از هر گونه اقدام دستگیر شد.

جامعه

ارائه طرح بهینه‌سازی انرژی در ساخت مسکن ملی

استاندار فارس، از دستگاه های متولی خواست که طرحی برای کاهش مصرف آب، برق و گاز در ساخت طرح نهضت ملی مسکن؛ جهت ارائه به وزیر راه و شهرسازی،...

جامعه

برای تسریع در امور استاندارد، اختیار حکمیت به استان‌ها...

استاندار فارس با اشاره به قدرت، قوت و استحکام استاندارد، گفت: مشاهده ُمهر و نشان استاندارد بر روی کالا یا خدمات باعث می شود مردم با...

جامعه

ضرورت تشکیل قرارگاه هوشمندسازی کشاورزی و دامداری در استان

استاندار فارس گفت: قرارگاه هوشمندسازی کشاورزی و دامداری با مشارکت جهاد کشاورزی، هواشناسی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و امور اقتصادی...

اقتصاد

زیرساخت‌های شهر سلامت آماده برای سرمایه‌گذاری

استاندار فارس گفت: زیرساخت‌های شهر سلامت شیراز تا حدودی برای سرمایه گذاری آماده است.

جامعه

اجرای طرح صیانت از خانواده با ظرفیت پزشک خانواده

استاندار فارس ضمن قدردانی از کسانی که در بحث صیانت از جمعیت اعتقادی ورود کردند، گفت: در اجرای طرح صیانت از خانواده می توان از ظرفیت...

جامعه

نگاه مقام معظم رهبری به جوانان بسیار وسیع و سخاوتمندانه...

استاندار فارس با بیان اینکه این افتخار کشور ما است که رهبری دارد که نگاهش به جوانان خیلی نگاه وسیع و سخاوتمندانه است، گفت: جلساتی...

اقتصاد

حرکت در مسیر بهبود رتبه تعهد اشتغال در استان فارس

استاندار فارس گفت: رتبه استان در تعهد اشتغال مناسب نیست ولی با اقداماتی که در دست اقدام است می‌توان به سرعت این رتبه را ارتقا داد.

جامعه

فرآیندهای فرهنگی استان در چارچوب دینی، اخلاقی و تربیتی...

محبی‌پور با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان گفت: مطالبه ما این است که در عرصه فرهنگ ، هنر و ورزش شهر شیراز از آلودگی پاک شود و افرادی...

جامعه

راستی آزمایی تمامی پروژه ها در استان فارس

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و رئیس شورای اطلاع رسانی استان گفت: برنامه های هفته دولت در سال ۱۴۰۱ با شعار «دولت مردم»...

روابط عمومی استانداری فارس

روابط عمومی استانداری فارس

استانداران درقلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار هستند نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل می‌کنند. استاندار بعنوان نماینده عالی دولت دربرابر رئیس جمهور وهیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظائف و اختیارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزیر کشور پاسخگوست.

فارس
09374315921
info@farsp.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (1)

روابط عمومی استانداری فارس

روابط عمومی استانداری فارس

استانداران درقلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار هستند نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل می‌کنند. استاندار بعنوان نماینده عالی دولت دربرابر رئیس جمهور وهیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظائف و اختیارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزیر کشور پاسخگوست.

فارس
09374315921
info@farsp.ir
جامعه

دستگیری نفر دوم حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: نفر دوم عملیات تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) قبل از هر گونه اقدام دستگیر شد.

جامعه

ارائه طرح بهینه‌سازی انرژی در ساخت مسکن ملی

استاندار فارس، از دستگاه های متولی خواست که طرحی برای کاهش مصرف آب، برق و گاز در ساخت طرح نهضت ملی مسکن؛ جهت ارائه به وزیر راه و شهرسازی،...

جامعه

برای تسریع در امور استاندارد، اختیار حکمیت به استان‌ها...

استاندار فارس با اشاره به قدرت، قوت و استحکام استاندارد، گفت: مشاهده ُمهر و نشان استاندارد بر روی کالا یا خدمات باعث می شود مردم با...

جامعه

ضرورت تشکیل قرارگاه هوشمندسازی کشاورزی و دامداری در استان

استاندار فارس گفت: قرارگاه هوشمندسازی کشاورزی و دامداری با مشارکت جهاد کشاورزی، هواشناسی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و امور اقتصادی...

اقتصاد

زیرساخت‌های شهر سلامت آماده برای سرمایه‌گذاری

استاندار فارس گفت: زیرساخت‌های شهر سلامت شیراز تا حدودی برای سرمایه گذاری آماده است.

جامعه

اجرای طرح صیانت از خانواده با ظرفیت پزشک خانواده

استاندار فارس ضمن قدردانی از کسانی که در بحث صیانت از جمعیت اعتقادی ورود کردند، گفت: در اجرای طرح صیانت از خانواده می توان از ظرفیت...

جامعه

نگاه مقام معظم رهبری به جوانان بسیار وسیع و سخاوتمندانه...

استاندار فارس با بیان اینکه این افتخار کشور ما است که رهبری دارد که نگاهش به جوانان خیلی نگاه وسیع و سخاوتمندانه است، گفت: جلساتی...

اقتصاد

حرکت در مسیر بهبود رتبه تعهد اشتغال در استان فارس

استاندار فارس گفت: رتبه استان در تعهد اشتغال مناسب نیست ولی با اقداماتی که در دست اقدام است می‌توان به سرعت این رتبه را ارتقا داد.

جامعه

فرآیندهای فرهنگی استان در چارچوب دینی، اخلاقی و تربیتی...

محبی‌پور با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان گفت: مطالبه ما این است که در عرصه فرهنگ ، هنر و ورزش شهر شیراز از آلودگی پاک شود و افرادی...

جامعه

راستی آزمایی تمامی پروژه ها در استان فارس

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و رئیس شورای اطلاع رسانی استان گفت: برنامه های هفته دولت در سال ۱۴۰۱ با شعار «دولت مردم»...