صنعت و تجارت

مصرف 13.5 میلیون تن گندم؛ متوسط نیاز کشور

مشاور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه طرح تولید پایدار گندم در فصل زراعی جاری کلید خورده است، گفت: نظر مقام عالی وزارت...

صنعت و تجارت

پیگیری و رفع تداخلات 24 پلاک از اراضی فیروزآباد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره اقدامات شایسته ی جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد در رفع تداخلات اراضی این شهرستان، گفت:...

صنعت و تجارت

انتصاب و معرفی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی فارس

در حکمی از سوی مجتبی دهقان پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، معصومه مویدی به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی این...

صنعت و تجارت

برنامه ریزی برای احداث بیش از 2 هزار هکتار گلخانه در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه سطح گلخانه های در دست احداث این استان در سال جاری بالغ بر 2000 هکتار است، گفت:...

صنعت و تجارت

ضرورت حمایت شایسته به کشاورزی فارس برای اجرای تغییر الگوی...

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه فارس قطب کشاورزی کشور و دارای گستردگی جغرافیایی و...

صنعت و تجارت

حل مشکل خشکسالی با اصلاح الگوی کشت در فارس

اصلاح الگوی کشت کشاورز به کشاورزی ادامه می دهد و در عین حال آب کمتری مصرف می کند، اظهار کرد: خوشحال ترین گروه کشاورزان کشور از اجرای...

صنعت و تجارت

تولید محصولات راهبردی در الگوی کشت در دستور کار دولت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بر اساس برنامه‌ ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی یکی از رویکردهای اساسی در اجرای الگوی کشت نگاه...

صنعت و تجارت

بستر سازی صادرات خرما با تجهیزات و تکنولوژی به روز

مدیر گروه صنایع تبدیلی محصولات باغی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای حل مشکلات صنعت خرما در کشور بر اساس بستر صادرات این محصول نیازمند...

صنعت و تجارت

ظرفیت و بستر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه این استان در حوزه گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه خرما دارای قابلیت های...

صنعت و تجارت

حمایت از کشت کلزا در فارس با اعمال سیاست‌های تشویقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه برخی از محدودیت های کشت کلزا را باید به ناچار پذیرفت، گفت: به منظور توسعه کشت...

سازمان جهادکشاورزی

سازمان جهادکشاورزی

این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه های کشاورزی و امنیت غذایی در استان فارس نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

فارس
09374315921
info@fajo.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (1)

سازمان جهادکشاورزی

سازمان جهادکشاورزی

این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه های کشاورزی و امنیت غذایی در استان فارس نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

فارس
09374315921
info@fajo.ir
صنعت و تجارت

مصرف 13.5 میلیون تن گندم؛ متوسط نیاز کشور

مشاور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه طرح تولید پایدار گندم در فصل زراعی جاری کلید خورده است، گفت: نظر مقام عالی وزارت...

صنعت و تجارت

پیگیری و رفع تداخلات 24 پلاک از اراضی فیروزآباد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره اقدامات شایسته ی جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد در رفع تداخلات اراضی این شهرستان، گفت:...

صنعت و تجارت

انتصاب و معرفی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی فارس

در حکمی از سوی مجتبی دهقان پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، معصومه مویدی به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی این...

صنعت و تجارت

برنامه ریزی برای احداث بیش از 2 هزار هکتار گلخانه در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه سطح گلخانه های در دست احداث این استان در سال جاری بالغ بر 2000 هکتار است، گفت:...

صنعت و تجارت

ضرورت حمایت شایسته به کشاورزی فارس برای اجرای تغییر الگوی...

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه فارس قطب کشاورزی کشور و دارای گستردگی جغرافیایی و...

صنعت و تجارت

حل مشکل خشکسالی با اصلاح الگوی کشت در فارس

اصلاح الگوی کشت کشاورز به کشاورزی ادامه می دهد و در عین حال آب کمتری مصرف می کند، اظهار کرد: خوشحال ترین گروه کشاورزان کشور از اجرای...

صنعت و تجارت

تولید محصولات راهبردی در الگوی کشت در دستور کار دولت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بر اساس برنامه‌ ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی یکی از رویکردهای اساسی در اجرای الگوی کشت نگاه...

صنعت و تجارت

بستر سازی صادرات خرما با تجهیزات و تکنولوژی به روز

مدیر گروه صنایع تبدیلی محصولات باغی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای حل مشکلات صنعت خرما در کشور بر اساس بستر صادرات این محصول نیازمند...

صنعت و تجارت

ظرفیت و بستر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه این استان در حوزه گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه خرما دارای قابلیت های...

صنعت و تجارت

حمایت از کشت کلزا در فارس با اعمال سیاست‌های تشویقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه برخی از محدودیت های کشت کلزا را باید به ناچار پذیرفت، گفت: به منظور توسعه کشت...