جامعه

بیش از 60 کشور وارد کننده اقلام تجهیزات پزشکی تولیدی ایران

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: بنابر اطلاعات سامانه TTAC، موجودی تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور برای اقلام گروه...

جامعه

ضرورت در تکریم اعضای هیات علمی و نخبگان دانشگاه های علوم...

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر تکریم اعضای هیات علمی و نخبگان دانشگاه های علوم پزشکی کشور تاکید کرد.

جامعه

اقدامات دولت سیزدهم در تامین سلامت مردم قابل قدردانی است

دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز با آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گزارشی از دستاوردهای...

جامعه

جهاد تبیین برای بیان موفقیت‌های ایران در عرصه سلامت

دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز با آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و در این دیدار گزارشی...

جامعه

امید آفرینی بخشی از ثمره و دستاوردهای نظام سلامت

دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز با آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و در این دیدار گزارشی...

جامعه

همکاری دانشجویان مبتکر با ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی

وزیر بهداشت در حاشیه کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی گفت: نشاط و رقابت علمی حاصل از این کنگره، پیامی...

جامعه

دانشگاه های علوم پزشکی سال جدید تحصیلی میزبان۳۷ هزار دانشجو

وزیر بهداشت با اشاره به تحصیل حدود ۲۵۰ هزار دانشجو در ۶۶ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور گفت: ۲۰ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه ها...

جامعه

امضای توافق نامه سلامت کشورهای عضو شانگهای با محوریت جمهوری...

وزیر بهداشت از ارتقای دیپلماسی سلامت به عنوان یکی از برنامه های دولت یاد کرد و از استقرار دبیرخانه سلامت پیمان شانگهای در ایران خبر...

جامعه

رایزنی وزرای بهداشت ایران و عراق درباره وضعیت خدمت رسانی...

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت کشورمان صبح امروز در تماس تلفنی با هانی العقابی، وزیر بهداشت عراق پیرامون همکاری دو کشور در ارائه...

جامعه

یکی از مهمترین سیاست های دولت سیزدهم، گسترش دیپلماسی سلامت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: توسعه دیپلماسی سلامت از سیاست های دولت سیزدهم است.

وزارت بهداشت و درمان

وزارت بهداشت و درمان

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي.

تهران
09374315921
info@behdasht.gov.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

وزارت بهداشت و درمان

وزارت بهداشت و درمان

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي.

تهران
09374315921
info@behdasht.gov.ir
طبقه بندی اخبار
جامعه

بیش از 60 کشور وارد کننده اقلام تجهیزات پزشکی تولیدی ایران

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: بنابر اطلاعات سامانه TTAC، موجودی تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور برای اقلام گروه...

جامعه

ضرورت در تکریم اعضای هیات علمی و نخبگان دانشگاه های علوم...

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر تکریم اعضای هیات علمی و نخبگان دانشگاه های علوم پزشکی کشور تاکید کرد.

جامعه

اقدامات دولت سیزدهم در تامین سلامت مردم قابل قدردانی است

دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز با آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گزارشی از دستاوردهای...

جامعه

جهاد تبیین برای بیان موفقیت‌های ایران در عرصه سلامت

دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز با آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و در این دیدار گزارشی...

جامعه

امید آفرینی بخشی از ثمره و دستاوردهای نظام سلامت

دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز با آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و در این دیدار گزارشی...

جامعه

همکاری دانشجویان مبتکر با ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی

وزیر بهداشت در حاشیه کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی گفت: نشاط و رقابت علمی حاصل از این کنگره، پیامی...

جامعه

دانشگاه های علوم پزشکی سال جدید تحصیلی میزبان۳۷ هزار دانشجو

وزیر بهداشت با اشاره به تحصیل حدود ۲۵۰ هزار دانشجو در ۶۶ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور گفت: ۲۰ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه ها...

جامعه

امضای توافق نامه سلامت کشورهای عضو شانگهای با محوریت جمهوری...

وزیر بهداشت از ارتقای دیپلماسی سلامت به عنوان یکی از برنامه های دولت یاد کرد و از استقرار دبیرخانه سلامت پیمان شانگهای در ایران خبر...

جامعه

رایزنی وزرای بهداشت ایران و عراق درباره وضعیت خدمت رسانی...

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت کشورمان صبح امروز در تماس تلفنی با هانی العقابی، وزیر بهداشت عراق پیرامون همکاری دو کشور در ارائه...

جامعه

یکی از مهمترین سیاست های دولت سیزدهم، گسترش دیپلماسی سلامت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: توسعه دیپلماسی سلامت از سیاست های دولت سیزدهم است.